Informatica

NWO financiert en stimuleert hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de informatica.

De informatica is onderdeel van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). De Informatica Tafel is een belangrijk adviesorgaan voor het ENW-bestuur.

Nederlands ICT-onderzoek is van wereldklasse. Tegelijkertijd is er veel potentie en noodzaak om te groeien, mede gegeven de toenemende afhankelijkheid van ICT. NWO draagt haar steentje bij als financier van het wetenschappelijk onderzoek en als betrouwbare intermediair tussen bedrijven en kennisinstellingen. Dit doet NWO zodat onderzoekers kunnen excelleren, innovatiekansen toenemen en het draagvlak voor het belang van onderzoek groeit.

NWO onderhoudt een stevige binding met de achterban van onderzoekers, publieke en private partners, bijvoorbeeld door de organisatie van het jaarlijkse informatica congres ICT.OPEN en door ICT with Industry. Ook is een goede verbinding met andere organisatieonderdelen van NWO en ZonMw en kennisinstellingen cruciaal. NWO ondersteunt het bureau voor het Informatica Platform Nederland (IPN).

NWO stimuleert samenwerkingen en strategische programma's die relevant zijn voor de informatica binnen meerdere topsectoren en die aansluiten bij de NWA. NWO is daarnaast betrokken bij nationale en internationale ontwikkelingen in de informatica en agendeert onderzoek op Europees of mondiaal niveau.

Hoofd van het Team Wiskunde & Informatica is Christiane Klöditz.