Implementatie Plan S

Plan S - waarmee Europese wetenschapsfinanciers de transitie naar Open access willen versnellen - zal van toepassing zijn op alle NWO-calls die vanaf 1 januari 2021 gepubliceerd worden. Om onderzoekers de tijd te geven zich goed voor te bereiden op deze wijziging in het NWO-beleid, heeft NWO op 1 juli bekendgemaakt hoe zij de implementatierichtlijnen van Plan S doorvoert in haar subsidieregels.

Nederland goed voorbereid

Nederland is goed voorbereid op Plan S. Een aanzienlijk deel van de publicaties voortkomend uit NWO financiering valt onder de transformative agreements die door de Nederlandse universiteiten gesloten zijn met verschillende uitgevers. Onlangs werd aangekondigd dat ook een dergelijk contract gesloten is met Elsevier. Daarnaast wordt een deel van de Nederlandse artikelen al volledig open access gepubliceerd of gedeeld via de groene route. Ruim 60% van de publicaties voortkomend uit NWO financiering is al Open Access beschikbaar, bleek uit een recente analyse van CWTS. Over de implementatie van Plan S heeft NWO afgelopen periode met een groot aantal stakeholder in Nederland afstemming gehad. NWO blijft alert op mogelijke negatieve gevolgen en zal de effecten van Plan S jaarlijks monitoren.