Impact Scout

Met behulp van het Impact Scout-traject wil NWO onderzoekers helpen om nieuwe kansen voor maatschappelijke impact te ontdekken binnen hun onderzoeksproject. Hiervoor werkt NWO samen met ‘impact-afdelingen’ van de universiteiten en onderzoeksinstellingen. Zij krijgen toegang tot tussenverslagen en eindverslagen van lopende of recent afgesloten NWO-projecten en scouten voor kansen.

Onvoorziene kansen

Dit traject maakt gebruik van de tussen- en eindverslagen die onderzoekers al moeten indienen voor de verantwoording van hun NWO-project. Het kost de onderzoekers zelf dan ook geen extra tijd of werk. De impact officers van de universiteiten bestuderen vervolgens de rapporten om te zien of ze kansen op maatschappelijke impact herkennen. Dat betreft een brede opvatting van impact: van beleidsnota’s tot nieuwe producten of diensten en zo verder. Indien de impact officers kansen zien dan neemt  de universiteit contact op met de onderzoeker om mogelijkheden te bespreken. Dat helpt onderzoekers om achter onvoorziene kansen te komen. Daarnaast kan het traject helpen om potentiële verhalen voor publiekscommunicatie te vinden. NWO kijkt samen met de communicatieafdeling van de universiteit hoe ze de resultaten kunnen communiceren.

Succesvol getest

Binnen het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) is de methode getest met Vidi- en Vici-projecten. Hiervoor werkte het NWO-domein ENW samen met de impactpartners binnen de betreffende universiteit, zoals de Technology Transfer Offices (TTO) en de Knowledge Transfer Offices (KTO). Zo konden verschillende projecten die NWO-financiering ontvangen zo goed mogelijk geholpen worden om nieuwe kansen voor maatschappelijke impact te ontdekken. Wegens succes breidt NWO het systeem vanaf juni 2021 uit naar de NWO-domeinen Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) en Sociale en Geesteswetenschappen (SGW). In de toekomst is een uitbreiding naar meer financieringsinstrumenten gepland.

Een aantal onderzoekers uit de pilot zijn geïnterviewd over hun project en ervaringen met kennisbenutting. Lees via onderstaande links hun verhalen.

Zelf meedoen?

Onderzoekers hoeven geen actie te ondernemen om met hun NWO-project deel te nemen aan het Impact Scout-traject. Ze zullen hierover vanzelf bericht krijgen indien ze een lopend of recent afgesloten Vidi- of Vici-project hebben. Geen bericht ontvangen maar interesse om mee te doen? Neem dan contact met ons op.

Voor impact officers van universiteiten en onderzoeksinstellingen die interesse hebben en nog niet via hun organisatie zijn uitgenodigd kunnen contact opnemen met de coördinatoren van Impact Scout om te bespreken of ze ook deel kunnen nemen als scoutende partij.

De Impact Outlook Benadering

NWO heeft binnen het kennisbenuttingsbeleid drie benaderingen. De Impact Outlook benadering is ontwikkeld voor onderzoek dat zich primair richt op wetenschappelijke impact, dat niet per se is gelieerd aan een maatschappelijk vraagstuk. Toch kan ook dat type onderzoek (onverwachte) kansen op maatschappelijke impact bieden. Met deze benadering faciliteert NWO het ontdekken van deze (onvoorziene) kansen voor maatschappelijke impact en stimuleert mogelijkheden om deze op te volgen. Impact Scout is een van de eerste onderdelen die NWO beschikbaar stelt.

Lees meer over de Impact Outlook benadering

Vragen of meer weten?

Met vragen of voor meer informatie kunt u het Impact Scout Team bereiken via impactscout@nwo.nl.