Impact Outlook Benadering

De Impact Outlook Benadering is ontwikkeld voor onderzoek dat zich primair richt op wetenschappelijke impact, dat niet per se is gelieerd aan een maatschappelijk vraagstuk. Met deze benadering faciliteert NWO het ontdekken van (onvoorziene) kansen voor maatschappelijke impact en stimuleert mogelijkheden om deze op te volgen.

De benadering biedt expliciet ruimte voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. De benadering is een strategie die zich richt op het ontdekken en opvolgen van (onvoorziene) kansen voor kennisbenutting en maatschappelijke impact gedurende alle fases van het onderzoek. Deze kansen kunnen al bij de start van het onderzoek zijn voorzien, maar ook opkomen gedurende het onderzoek.

De Impact Outlook Benadering in het onderzoeksproces

Wetenschappelijk onderzoek kan worden gezien als een cyclus die begint met een onderzoeksvraag, hieruit volgen onderzoeksactiviteiten waaruit wetenschappelijke inzichten voortkomen. Deze output kan resulteren in wetenschappelijke impact, het inspireren en beïnvloeden van andere wetenschappers en verlegd de ‘state-of-the-art’. In deze cyclus kunnen nieuwe onderzoeksvragen ontstaan waardoor deze opnieuw begint. In de Impact Outlook Benadering  wordt dit de ‘Cyclus van nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek’ genoemd (zie figuur 1). In de cyclus van nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek zijn verschillende momenten ingebouwd waarop aandacht is voor mogelijkheden tot kennisbenutting en uiteindelijk maatschappelijke impact.

Figuur 1: Cyclus van nieuwsgierigheid gedreven onderzoek

Aanvragen worden beoordeeld op de mogelijke wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact van het onderzoek. De aanvrager heeft hierbij de keuze om op één of op beide vormen van impact te focussen. Ook als een aanvrager niet kiest voor een focus op maatschappelijke impact, wordt gevraagd om aan te geven op welke manier er gedurende het onderzoek aandacht zal zijn om opgekomen kansen te ontdekken en naar mogelijkheden om deze een stap verder te brengen.

In de outputfase draait het om kennisdeling. Onderzoekers worden gestimuleerd om met aansprekende verhalen hun kennis en kunde voortgekomen uit het onderzoek toegankelijk te maken voor derden. NWO is een van de mogelijke podia voor deze verhalen, bijvoorbeeld op de website, door het schrijven van een nieuwsbericht of tijdens bijeenkomsten. NWO richt zich daarnaast op het identificeren van kansen door bijvoorbeeld scouting (samen met Knowledge Transfer Offices).

Projecten met veel potentie voor maatschappelijke impact stimuleert NWO om vervolgfinanciering aan te vragen, zodat de onderzoeker deze kansen verder kan ontwikkelen. Bijvoorbeeld binnen een instrument onder één van de andere twee impactbenaderingen (Impact Plan Benadering en Impact Focus Benadering), zodat meer concrete stappen richting maatschappelijke impact kunnen worden genomen. Het is ook mogelijk dat anderen de inzichten verder ontwikkelen richting toepassing.

Mogelijke activiteiten tijdens het financieringsproces

Vanuit de Impact Outlook Benadering is een blauwdruk opgesteld voor financieringsinstrumenten binnen de benadering. Deze blauwdruk behelst de volgende activiteiten:

  • In de aanvraagfase: De huidige kennisbenuttingsparagraaf wordt vervangen: in financieringsinstrumenten waarbij de impact outlook benadering van toepassing is, wordt een aanvraag bij voorkeur beoordeeld op het criterium wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact. Mogelijk wordt hier van afgeweken afhankelijk van de mogelijkheden van de verschillende financieringslijnen.
  • Na honorering: NWO speelt een stimulerende en faciliterende rol om onderzoekers te ondersteunen in het herkennen en verkennen van (onvoorziene) kansen op kennisbenutting en maatschappelijke impact gedurende de loop van het onderzoek, bijvoorbeeld door: