Impact Focus benadering

De Impact Focus benadering heeft als doel het gericht stimuleren van de overdracht van wetenschappelijke inzichten naar toepassingen in de praktijk. Daarmee wil NWO de kans op maatschappelijke impact vergroten.

Succesvolle overdracht van wetenschappelijke inzichten naar de praktijk is van veel facetten afhankelijk, omvat veel verschillende activiteiten en gaat niet vanzelf. In sommige financieringsinstrumenten kiest NWO (samen met andere partners) er bewust voor gericht bij te dragen aan dit overdrachtsproces. Dit kan onder andere gaan om het in kaart brengen van randvoorwaarden waarbinnen de inzichten in de praktijk werken, het creëren of vinden van een partij die de kennis wil implementeren of het verder uitwerken van een product, dienst of beleid.

NWO ontwikkelt vanuit de Impact Focus benadering verschillende manieren en hulpmiddelen om de overdracht van kennis te ondersteunen. Dit doet NWO samen met stakeholders en op basis van inzichten over het bereiken van maatschappelijke impact. De concrete uitwerking van deze benadering is volop in beweging. 

De Impact Focus benadering is expliciet bedoeld voor projecten die zich richten op (minimaal) één concrete activiteit in het proces van overdracht naar de praktijk. Het startpunt van deze projecten is reeds opgedane inzichten uit onderzoek (output). Nieuw onderzoek is geen doel binnen deze projecten maar kan daar onderdeel van uitmaken indien het ten behoeve komt aan de ontwikkeling van de toepassing of inzicht geeft in het ecosysteem van de toepassing.

Voorbeelden van activiteiten voor het stimuleren van overdracht naar de praktijk zijn: 

  • Het toetsen van oplossingen in de praktijk (e.g. via living labs)
  • Het ontwikkelen van een prototype
  • Het ontwikkelen van een onderwijsmethode of beleid
  • Het uitvoeren van een (technische/commerciële) haalbaarheidsstudie
  • Het onderzoeken van (maatschappelijke) randvoorwaarden voor impact
  • Het uitwerken van juridische kader voor de implementatie
  • Het opzetten van een bedrijf of overdragen van het eigendomsrecht.

Lees ook

Definities kennisbenutting