Fysica van Leven (PoL)

Levende systemen bestaan uit de meest complexe materie. Een fundamenteel begrip van de processen die levende systemen mogelijk maken is een grote uitdaging voor experimentele en theoretisch fysica en vereist de ontwikkeling van concepten die de complexiteit van het leven combineren met de abstractie van de fysica.

Het onderzoeksveld van Fysica van Leven (PoL) is grofweg in te delen drie gebieden die variëren van fundamenteel onderzoek naar levensprocessen tot toegepast onderzoek dat cruciaal is voor de innovatieve zorg van de toekomst.

Deze drie gebieden zijn:

  1. De fysica van processen die essentieel zijn voor leven
  2. Op fysica gebaseerde technologieën die biomedisch onderzoek een impuls geven
  3. Natuurkundig onderzoek met een focus op gezondheidszorg, diagnostiek en behandeling.

Werkgemeenschapscommissie Fysica van Leven

Voor werkgemeenschap Fysica van Leven is een adviescommissie ingesteld die het Bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en de Tafel Natuurkunde gevraagd en ongevraagd adviseert. De commissie speelt tevens een rol in de bewaking van de voortgang van lopende programma's.

De commissie Fysica van Leven is als volgt samengesteld:

NWO-secretaris: Naomi Chrispijn-Steenbeek

Taken en werkwijze werkgemeenschapscommissies

De werkgemeenschapscommissies (wgc’s) krijgen de volgende taken mee:

  • Identificeren van nieuwe ontwikkelingen op het subgebied van de werkgemeenschapscommissie
  • Contact onderhouden met het onderzoeksveld
  • Onderhouden van het netwerk met NWA, topsectoren, Platform Academische Natuurkunde, NNV, etc
  • Het bewaken van de voortgang van lopende onderzoeksprogramma's die tot het betreffende subgebied behoren, inclusief het adviseren van de Tafel Natuurkunde bij afsluiting van deze programma's
  • Monitoring van lopend onderzoek en bestaande faciliteiten én nieuwe initiatieven
  • Mede vormgeven en uitvoeren van de netwerk- en forumfunctie van NWO in overleg met het veld (zoals tijdens Physics@Veldhoven en DutchBiophysics)
  • Gevraagd en ongevraagd advies aan de Tafel Natuurkunde en aan het ENW-bestuur