Financieringslijnen

Om samenwerking te bevorderen harmoniseert NWO de huidige subsidie-instrumenten zoveel mogelijk. Hierdoor krijgen onderzoekers, ongeacht het onderzoeksdomein, zoveel mogelijk identieke randvoorwaarden. Zo wordt het makkelijker, zowel voor aanvragers als voor NWO, om meer over de grenzen van disciplines en domeinen heen te werken.

NWO biedt een beperkt palet van instrumenten aan met een overzichtelijk aantal modules. Deze modules kunnen worden gecombineerd, al naar gelang de doelen van het programma of de call. Op deze wijze blijft flexibiliteit mogelijk voor de verschillende behoeften van de verschillende disciplines.

Doelstelling per financieringslijn

De harmonisatie van instrumenten levert het volgende palet op, waarbij elke financieringslijn een onderscheiden doelstelling heeft:

 1. Open Competitie
  Nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek
 2. Talentprogramma
  Nieuwsgierigheidsgedreven ongebonden onderzoek gericht op onderzoekstalent
 3. Kennis- en Innovatieconvenant (KIC)
  Projecten of programma's in samenwerking met externe publieke en/of private partijen
 4. Nationale Wetenschapsagenda
  Bevorderen dat wetenschap bijdraagt aan maatschappelijke en economische uitdagingen
 5. Wetenschappelijke infrastructuur
  Realiseren van grootschalige infrastructuur

Modules

In de meeste gevallen zullen de programma's en projecten uit bovenstaande financieringslijnen worden opgebouwd met de volgende modules:

 • Personeel
  aio/PhD, postdoc, onderzoeker, niet-wetenschappelijk personeel
 • Materieel
 • Investeringen
  infrastructuur, databestanden
 • Kennisbenutting
 • Internationalisering
 • Citizen Science