Extensieregeling Rubicon

U kunt een beroep doen op verlenging van de termijn voor indiening na de promotie op basis van zwangerschapsverlof, zorgtaken, langdurige ziekte of een opleiding tot klinisch specialist. Dit is alleen noodzakelijk als u langer dan een jaar geleden gepromoveerd zal zijn ten tijde van de deadline voor indiening van de Rubicon-aanvraag. De maximale verlenging van de indientermijn is in totaal nooit meer dan een jaar. De extensieregeling heeft alleen betrekking op de verlenging van de indientermijn, en is niet van toepassing op de andere bepalingen in hoofdstuk 3 van de call for proposals.

Neem vóór u uw aanvraag indient contact op over de mogelijkheid van verlenging met de coördinator van het Rubiconprogramma. In uw aanvraag dient u aan te geven dat u een beroep heeft gedaan op de extensieregeling en dat u verlenging is verleend.

Indien u langer dan zes maanden werkzaam bij het gastinstituut zal zijn ten tijde van de deadline voor indiening van de Rubicon-aanvraag, kunt op basis van zorgtaken of een opleiding tot klinisch specialist ook een beroep doen op verlenging van de maximale termijn van zes maanden. De berekening voor de verlenging vindt plaats op dezelfde wijze als voor de verlenging van de termijn voor indiening na de promotie.

Aan de uitkomst van de berekening wordt strikt de hand gehouden.

Zwangerschap en zorgtaken voor kinderen

Ouders kunnen extensie aanvragen in geval van zwangerschap en/of zorgtaken voor een kind dat deel uitmaakt van de eigen huishouding. De aanvrager dient hiervoor in alle gevallen een ouderverklaring in te vullen. Deze verklaring is aan te vragen bij de programmacoördinator Rubicon. Gelieve de noodzakelijke bijlagen bij te sluiten (zie hieronder).

Zwangerschapsverlof

  • Biologische moeders krijgen 16 weken extensie per kind. Deze extensie komt overeen met het wettelijk vastgestelde zwangerschapsverlof.
  • Overige ouders (vaders en niet-biologische moeders) met een kind dat deel uitmaakt van de eigen huishouding krijgen 5 weken extensie per kind.

Ouderschapsverlof

  • In aanvulling op de extensie op basis van zwangerschapsverlof kunnen biologische moeders en overige ouders extensie aanvragen op basis van opgenomen ouderschapsverlof. Een beroep op zorgtaken voor een kind is alleen van toepassing op aanvragers bij wie sprake is/was van aantoonbaar ouderschapsverlof in het eerste jaar na promotie. De formele teruggang in arbeidstijd dient aangetoond te worden met documenten van de afdeling personeelszaken van uw werkgever. De zorg moet betrekking hebben op kinderen (max. leeftijd 12 jaar) die deel uitmaken van de eigen huishouding. De berekening van de extensie staat hieronder beschreven en heeft alleen betrekking op de periode vanaf de promotie. Als er sprake is van zorg voor meerdere kinderen tegelijkertijd, telt slechts één kind (het jongste kind).

Berekening:

  Fulltime zorg Parttime zorg
Kinderen 0 t/m 4 jaar (..) jaar x 1,0 fte x 1 jaar verlenging (..) jaar x 0,(x) fte x 1 jaar verlenging
Kinderen 5 t/m 12 jaar (..) jaar x 1,0 fte x 0,5 jaar verlenging (..) jaar x 0,(x) fte x 0,5 jaar verlenging

 

Rekenvoorbeeld bij 2 jaar parttime (0,5 fte) zorg gerekend vanaf de promotiedatum, voor één of meer kinderen jonger dan 4 jaar: 2 jaar x 0,5 fte zorg x 1 fte verlenging = 1 jaar verlenging van de aanvraagtermijn voor indiening Rubicon na promotie.

Zorgverlof

Een beroep op zorgtaken is alleen van toepassing op aanvragers bij wie sprake is/was van aantoonbaar zorgverlof. In het geval van zorgverlof ten behoeve van bloed- of aanverwanten (anders dan eigen kinderen) in de eerste graad wordt formele teruggang in arbeidstijd gecompenseerd. De formele teruggang in arbeidstijd na d1e promotiedatum dient aangetoond te worden met documenten van de afdeling personeelszaken van uw werkgever.

Ziekte

In het geval van langdurige ziekte wordt de formele teruggang in arbeidstijd gecompenseerd (zie schema hieronder). De formele teruggang in arbeidstijd dient aangetoond te worden met documenten van de afdeling personeelszaken van uw werkgever.

Berekening:

Fulltime afwezigheid door ziekte Parttime afwezigheid door ziekte
(..) maand x 1,0 fte ziekteverlof x 1 jaar verlenging (..) maand x 0,(x) fte ziekteverlof x 1 jaar verlenging

 

Opleiding tot klinisch specialist

Wanneer u een opleiding tot klinisch specialist hebt gevolgd is het ook mogelijk aanspraak te maken op een verlenging van de termijn. Voor de volledige lijst van klinische opleidingen die onder de extensieregeling vallen verwijzen we u graag door naar onze website. De volgende regels zijn van toepassing: De totaal gesommeerde tijd, die na de promotie is besteed aan een opleiding tot klinisch specialist mag worden opgeteld bij de voor Rubicon gestelde termijn. Deze verlenging kan echter nooit langer dan een jaar zijn. Daarmee komt de periode voor indiening na de promotie in totaal op maximaal twee jaar. Een aanvraag voor verlenging van de indientermijn op grond van een opleiding tot klinisch
specialist dient altijd ondersteund te worden door documenten van de afdeling personeelszaken van de werkgever waaruit de formele teruggang in arbeidstijd blijkt (start- en einddatum en fte), alsook een eindtoets van de opleiding of bewijs van uw BIG- of KNMG-registratie.

Berekening:

Fulltime opleiding tot specialist Parttime opleiding/onderzoek
(..) maand x 1,0 fte opleiding x 1 jaar verlenging (..) maand x 0,(x) fte opleiding x 1 jaar verlenging

 

Programma

Contact

Drs. Joris Voskuilen Drs. Joris Voskuilen +31 (0)70 3440989 rubicon@nwo.nl