The Netherlands - CGIAR Research Programme - Public Private Partnership and Research Uptake Expert

Binnen het samenwerkingsverband tussen de Nederlandse overheid en CGIAR toont de Nederlandse overheid specifieke interesse in het verder ontwikkelen van Publiek Private Partnerships (PPPs) waarin CGIAR wordt betrokken. De doelstelling van de call is om (1) onderzoeksprogramma's te verrijken met de expertise uit de private sector en vice versa, (2) meer vraag- en markt reactief te worden, en (3) de omgeving voor opschalen en impact te verbeteren. Deze benadering, waarin de private sector wordt gevormd door het lokale- als globale bedrijfsleven en de maatschappij, wordt vaak aangeduid als de 'Growth-diamond'.

Waarvoor

Deze call voor een Publiek-Private Partnership (PPP)-expert beoogt bij te dragen aan

 1. de samenwerking tussen de Nederlandse overheid en CGIAR door gezamenlijk internationaal landbouwonderzoek te versterken met daarin de doelstelling om bij te dragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDGs);
 2. de doeltreffendheid van de Nederlandse kennis, innovatie- en onderzoekscapaciteit omtrent internationaal landbouwonderzoek te optimaliseren door invloeden te vergroten en de banden met CGIAR en de private sector te versterken;
 3. het mobiliseren van de meest geschikte partners in de impact pathways voor het behalen van ontwikkelingsresultaten, door mogelijkheden te scheppen om private partners te benaderen voor gevorderd onderzoek, bereik en impact.  

Voor wie

De PPP expert wordt geacht een senior met een academische achtergrond (MSc/Ma/PhD) te zijn en tenminste 10 jaar werkervaring te hebben in landbouw, voedsel en voeding, ontwikkelingseconomie, ontwikkelingsstudies of gerelateerde onderwerpen, en aangesteld te zijn aan een Nederlandse universiteit of (toegepaste) onderzoeks- of ontwikkelingsorganisatie. De kandidaat heeft ervaring met het initiëren en implementeren van PPPs, of, is vanuit een adviserende rol in staat advies te geven over de ontwikkeling en uitvoering van PPPs.   

De kandidaat wordt onder andere geacht:

 • Ervaring te hebben in het verrijken van bestaande kennis en ervaringen binnen de CGIAR;
 • In staat te zijn samen te werken met het bedrijfsleven, de maatschappij, academici, beleidsmakers en andere relevante stakeholders. De expert heeft uitstekende netwerkvaardigheden en toont begrip voor andere culturen en interesses van stakeholders;
 • In staat te zijn een 'Community of Practice' te ontwikkelingen en faciliteren, waarin kennis en ervaringen worden gedeeld.

Wat aanvragen

De expert kan een maximum budget van 300.000 euro aanvragen, voor een periode van 36 maanden. Voor deze functie is een minimale inzet van 60 procent vereist. Echter wordt de voorkeur gegeven aan een fulltime aanstelling, of voor 80 procent.  

De expert kan enkel budget aanvragen voor kosten die rechtstreeks zijn toe te schrijven aan de functie. Financiering kan worden gebruikt voor:

 1. Salaris kosten
 2. Reis- en verblijfskosten
 3. Audit kosten

Wanneer

Kandidaten kunnen een aanvraagformulier mailen, die is voorzien van een motivatie voor deze opdracht, een voorstel voor een werkplan en een CV naar NL-CGIAR@nwo.nl, met daarbij een support letter van hun werkgever. Deze call was open tot woensdag 7 november 2018, 14:00 CET.

Beoordeling

Criteria

Voor de aanvragen gelden de volgende evaluatiecriteria:

 • Haalbaarheid en kwaliteit van het voorgestelde werkplan;
 • Geschiktheid van de CV van de aanvrager voor de aanstelling;
 • Ervaring van de aanvrager in het ontwikkelen en implementeren van PPPs;
 • Waarde voor geld: relatie tussen budget en taken.
   

Procedure

Het WOTRO bureau zal een ontvankelijkheidscheck uitvoeren waarin de voorstellen worden gecontroleerd aan de hand van de formele vereisten. 

Het WOTRO bureau zal een ontvankelijkheidscheck uitvoeren waarin de voorstellen worden gecontroleerd aan de hand van de formele vereisten.

Een kleine beoordelingscommissie beoordeelt de ontvankelijke voorstellen en selecteert op basis hiervan kandidaten die worden uitgenodigd voor een interview. Interviews met de uitgenodigde kandidaten zullen worden gehouden in de week van 12 - 16 november 2018.

De commissie zal, gebaseerd op het aanvraagformulier en het interview een advies formuleren over het selecteren van de kandidaat voor de Programma Commissie (PC) van de Food & Business Research. De PC zal de beoordelingsprocedure controleren en een definitieve beslissing nemen over de te financieren aanvragen, op basis van het advies van de beoordelingscommissie.

De uiteindelijke beslissing zal twee weken na de interviews kenbaar worden gemaakt.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

7 november 2018 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

300.000 euro

Wetenschapsterrein

WOTRO Science for Global Development

Programma

Het Nederland - CGIAR onderzoeksprogramma

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018)

Partners

Dutch Ministry of Foreign Affairs, Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, CGIAR System Office, the Food & Business Knowledge Platform

Contact

Wiebe Smit MSc Wiebe Smit MSc 070 - 349 46 09 nl-cgiar@nwo.nl