Science Diplomacy Fund

Het Science Diplomacy Fund financiert activiteiten op het terrein van ‘science diplomacy’ met landen waarmee Nederland zijn diplomatieke betrekkingen wil intensiveren of verbeteren.

Waarvoor

De activiteiten die uit het SDF gefinancierd worden zijn ‘science for diplomacy’ activiteiten: wetenschappelijke activiteiten die positief bijdragen aan de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en een partnerland en die de samenwerking tussen die landen potentieel bevorderen. Activiteiten moeten ook bijdragen aan de zichtbaarheid en internationale positionering van de Nederlandse wetenschap. Per activiteit kan maximaal 20.000 Euro worden aangevraagd per ronde. Mogelijke activiteiten zijn wetenschappelijke seminars/workshops of seminars/workshops op het snijvlak van beleid en wetenschap op onderwerpen die bijdragen aan het verbeteren van de bilaterale betrekkingen tussen Nederland en het partnerland. Deze seminars of workshops worden georganiseerd door wetenschappers. Aan deze activiteiten kunnen ook gerichte reis- en of bezoekersbeurzen gekoppeld worden voor sprekers, organisatoren en/of deelnemers. Een tegemoetkoming in de kosten voor reis en verblijf voor organisatoren, sprekers en deelnemers kunnen in de aanvraag worden opgenomen.

Voor wie

Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een vergelijkbare aanstelling kunnen een aanvraag indienen als zij gepromoveerd zijn of hoogleraar zijn bij een Nederlandse universiteit én in dienst zijn (i.e. een bezoldigde aanstelling hebben) bij één van de onderstaande organisaties:

 • Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
 • Universitaire medische centra; 
 • KNAW- en NWO-instituten;
 • het Nederlands Kanker Instituut;
 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
 • de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
 • NCB Naturalis;
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
 • Prinses Máxima Centrum.

Aanvragers dienen een dienstverband (aanstellingsduur) te hebben voor ten minste de looptijd van de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Personeel met een 0-uren aanstelling is uitgesloten van indiening.

Wat aanvragen

In de aanvraag kunnen materiële kosten worden aangevraagd voor de activiteiten (zaalhuur, lokaal vervoer, catering, communicatiekosten, reiskosten voor de voorbereiding). Er kunnen geen personele kosten worden aangevraagd. Gelinkt aan deze activiteiten kunnen ook tegemoetkomingen voor reis- en verblijfskosten voor (Nederlandse en buitenlandse) sprekers en deelnemers worden aangevraagd.

Wanneer

 • De deadline voor aanvragen is 10 maart 2020.

Beoordeling

Criteria

NWO zoekt voorstellen voor wetenschappelijke activiteiten die:

 1. de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en de betreffende landen potentieel bevorderen,
 2. de wetenschappelijke samenwerking tussen Nederland en de betreffende landen potentieel bevorderen,
 3. een wetenschappelijke en/of maatschappelijke meerwaarde hebben,
 4. bijdragen aan de zichtbaarheid en internationale positionering van de Nederlandse wetenschap, 
 5. het plan moet praktisch uitvoerbaar zijn binnen het aangevraagde budget.

Procedure

Een interne commissie bestaande uit bureaumedewerkers van de domeinen SGW, ENW, TTW en van ZonMw beoordelen de aanvragen vergelijkenderwijs aan de hand van de beoordelingscriteria (paragraaf 4.2). Vervolgens stelt de  interne commissie een honoreringsadvies op en legt dit voor aan het bevoegd bestuur, dat vervolgens het besluit neemt over de honorering van de aanvragen. 

 • 10 maart 2020: Deadline volledige voorstellen
 • 31 maart 2020: Besluit bevoegd bestuur
   

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

10 maart 2020 14:00

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

150.000 euro

Wetenschapsterrein

NWO-breed WOTRO Science for Global Development Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Exacte en Natuurwetenschappen

Contact

Sebastiaan den Bak Sebastiaan den Bak +31 (0)70 3440693 sdf@nwo.nl