Samenwerking Indonesië

NWO en het Indonesische Ministerie van Onderzoek, Technologie en Hoger Onderwijs willen door middel van het financieren van gezamenlijk onderzoek, de wetenschappelijke samenwerking tussen Indonesië en Nederland versterken. Consortia bestaande uit kennisinstellingen en andere organisaties (zowel publiek als privaat) in Nederland en Indonesië kunnen financiering aanvragen voor gezamenlijke projecten met een focus op duurzame energie.

Waarvoor

De overstap naar nieuwe, duurzame vormen van energie, waaronder hernieuwbare energie, is een thema dat hoog op de agenda staat in zowel Indonesië als Nederland. Deze Call wil bijdragen aan het versterken van een veerkrachtige samenleving op het gebied van duurzame energie en nodigt onderzoekers uit om samen te werken met publieke en private partners in het formuleren van onderzoeksvragen en het adresseren van uitdagingen. Dit gezamenlijke onderzoek heeft als doel om te werken aan het versterken van wetenschappelijke kennis en het komen tot innovatieve oplossingen, om zo de veerkracht van samenlevingen te versterken. Tegelijkertijd beogen RISTEKDIKTI en NWO het stimuleren van sterke, duurzame onderzoekssamenwerking tussen Indonesië en Nederland.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door kennisketenbrede consortia. Deze dienen te bestaan uit tenminste:

 • een senior onderzoeker van een Nederlandse kennisinstelling, optredend als Nederlandse hoofdaanvrager;
 • een senior onderzoeker van een Indonesische kennisinstelling die financiering kan ontvangen van RISTEKDIKTI, optredend als Indonesische hoofdaanvrager;
 • een maatschappelijke partner uit de private of publieke sector, zoals een bedrijf of NGO.

Het consortium mag verder meerdere co-aanvragers hebben. Ook mogen vanuit Indonesische kant meerdere work package managers worden opgevoerd. Alle consortiumleden dienen bij te dragen aan het opstellen van de onderzoeksvragen, het uitvoeren van het onderzoek, en de impact strategie. Zie de Call for Proposals voor verdere eisen.

Wat aanvragen

Bij NWO kan per project 700,000 euro worden aangevraagd. Het budget dat bij NWO wordt aangevraagd dient te worden opgesteld conform de modules. De volgende modules zijn beschikbaar voor deze Call:

 1. Personele kosten
 2. Materieel
 3. Impact
 4. Internationalisatie.

Bij RISTEKDIKTI kan financiering worden aangevraagd voor meerdere workpackages, met een maximum van 400M Ruppiah per work package. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het wetenschappelijke veld waar de workpackage onder valt en zal worden gereviewd door een RISTEKDIKTI reviewer na honorering. De work package dient geleid te worden door een Indonesische onderzoeker.

Wanneer

 • De deadline voor Letters of Intent was 3 september 2019. De deadline voor uitgewerkte aanvragen was 17 september 2019.

Beoordeling

Criteria

De aanvraag zal worden beoordeelt op 3 criteria:

 1. Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel
 2. Kwaliteit van het consortium
 3. Potentiële wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken.

De criteria tellen ieder voor een derde van de eindbeoordeling. 

Meer informatie

Meer informatie over deze Call for Proposals kunt u vinden op de Engelse versie van deze pagina.

Op 20 augustus heeft een webinar plaats gevonden over de Research for Impact approach. In deze webinar werd meer informatie gegeven over deze approach, en was er gelegenheid om vragen te stellen aan NWO en RISTEKDIKTI. De recording van de webinar is hier beschikbaar: https://www.youtube.com/watch?v=oKOSRjxyVP8

 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

17 september 2019 14:00

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

1,4 miljoen euro

Wetenschapsterrein

WOTRO Science for Global Development NWO-breed Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Merian Fund

Speerpunt

Nexus (2019-2022)

Partners

Indonesian Ministry for Research, Technology and Higher Education (RISTEKDIKTI)

Contact

Dr. ir. Arina Schrier (Beleidsmedewerker) Dr. ir. Arina Schrier (Beleidsmedewerker) +31 (0)30 6001293 indonesia-nl@nwo.nl