Samenwerking India-Nederland (DST)

NWO en het Indiase Department of Science & Technology (DST) openen een gezamenlijke call met het thema 'Cleaning the Ganga and Agri-Water'. Consortia bestaande uit kennisinstellingen en andere organisaties (zowel publiek als privaat) uit Nederland en India worden uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen voor interdisciplinair onderzoek op dit thema.

Wijzigingen Samenwerking India-Nederland (DST) in verband met het coronavirus

25-03-2020

NWO handelt in lijn met de maatregelen die het kabinet neemt in de aanpak van het coronavirus. Tegelijkertijd wil NWO te allen tijde kunnen voldoen aan haar uitgangspunten dat (1) alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvragen in te dienen, en dat (2) aanvragen correct worden beoordeeld. Daarom brengt NWO wijzigingen in lopende financieringsrondes aan; de informatie die tot op heden bekend is over de geldende maatregelen vormt hiervoor het uitgangspunt. Wanneer maatregelen worden gewijzigd of verlengd dan zullen ook de wijzigingen in financieringsrondes opnieuw worden overwogen.

Voor de NWO-DBT call ‘Cleaning the Ganga and Agri-Water’ gelden de volgende wijzigingen:

  • NWO en het Department of Science & Technology, Government of India (DST) hebben besloten om de call, met oorspronkelijke deadline 12 mei, te pauzeren. Een maand nadat de Nederlandse en Indiase coronavirus maatregelen zijn opgeheven, zal de call worden hervat. NWO en DST zullen dan het aangepaste tijdpad bekend maken.
  • Het webinar dat op 8 april zou plaatsvinden, is uitgesteld.

Zie voor uitgebreidere informatie en de algemene richtlijn over wijzigingen in financieringsrondes www.nwo.nl/corona.

Deze wijzigingen zijn voorlopig; zodra de wijzigingen in deze financieringsronde definitief zijn, wordt de informatie op de financieringspagina hieraan aangepast.

Wanneer

Uitgewerkte aanvragen dienen via ISAAC te worden ingediend. De uiterste datum van indiening is 12 mei 2020, om 14:00 uur CE(S)T (18:30 IST).

Meer informatie

Meer informatie over het beoogde onderzoeksprogramma en de call procedure is te vinden op de Engelstalige website.

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

12 mei 2020 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Euro 1.400.000

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development NWO-breed

Programma

Merian Fund

Speerpunt

Kennisbenutting (2019-2022)

Partners

India Department of Science & Technology

Contact

Drs. Berry Bonenkamp Drs. Berry Bonenkamp +31 (0)70 3494416 b.bonenkamp@nwo.nl