Samenwerking China (NSFC)

NWO en NSFC nodigen consortia van Nederlandse en Chinese onderzoekers, in samenwerking met maatschappelijke partners uit de publieke of private sector, om onderzoeksvoorstellen in te dienen op het gebied van verstedelijking en veranderingen in demografie.

Waarvoor

NWO en NSFC zullen meerjarig programmeren in het thema "Verstedelijking". Nederland en China kunnen profiteren van elkaars sterktes om grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van stedelijk onderzoek aan te gaan. Deze samenwerking heeft veel toegevoegde waarde voor zowel Nederland als China. 

Ondanks een afname in de groei van de bevolking, gaat het proces van verstedelijking in rap tempo door vanwege economische en demografische redenen. Tegelijkertijd wordt de ruimte voor verstedelijking ingeperkt door nationaal beleid. De uitdaging voor beide landen is hoe steden veilig, inclusief, veerkrachtig en duurzaam kunnen worden gemaakt. 

Dit vereist een nieuwe stedelijke onderzoeksagenda om de theoretische en empirische evidence-base te creëren voor sociale innovaties die leiden naar de doelen gesteld in de call for proposals, zoals betaalbare woningen, toegankelijkheid van banen en diensten, het welzijn van bewoners, en veilig en betrouwbare toegang tot vereisten zoals water en energie.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door kennisketenbrede consortia bestaande uit minimaal de volgende personen:

  • een senior onderzoeker van een Nederlandse onderzoeksinstelling, die optreedt als Principal Investigator aan Nederlandse zijde;
  • een senior onderzoeker die optreedt als Principal Investigator aan Chinese zijde;
  • medeaanvragers uit meerdere Nederlandse en Chinese instellingen;
  • een maatschappelijke partner, uit de publieke of private sector, zoals een lokale overheid of bedrijf.

Zie hoofdstuk 3.1 voor de precieze eisen met betrekking tot de samenstelling van het consortium.

Wat aanvragen

Er zullen maximaal 2 projecten worden gefinancierd.

Bij NWO kan per project 1 miljoen euro worden aangevraagd. Het budget dat bij NWO wordt aangevraagd dient te worden opgesteld conform de modules. De volgende modules zijn beschikbaar voor deze Call:

1. Personele kosten
2. Materieel
4. Valorisatie/Impact
5. Internationalisering.

Bij NSFC kan RMB 4 miljoen worden aangevraagd per project. 

Wanneer

De deadline voor deze Call for Proposals was 19 september 2019, 14:00 CEST (NWO)/ 20 September, 16:00 CST (NSFC). Aanvragen dienen zowel bij NWO als bij NSFC te worden ingediend, door respectievelijk de Nederlandse en Chinese Principal Investigator.

Beoordeling

Criteria

De aanvraag zal worden beoordeelt op 3 criteria:

  1. Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel
  2. Kwaliteit van het consortium
  3. Potentiële wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken.

De criteria tellen ieder voor een derde van de eindbeoordeling. Zie hoofdstuk 4.2.2. voor een nadere toelichting op de criteria.

Procedure

Na indiening van de volledige aanvraag, zal deze worden voorgelegd aan ten minste 5 externe referenten. Consortia krijgen 5 werkdagen om op het commentaar van de referenten te reageren. 

De aanvraag, de referentenrapporten, en het weerwoord zullen dan aan een Internationale Adviescommissie (IAC) worden voorgelegd, die alle ingediende aanvragen in samenhang zal beoordelen. Deze IAC zal door NWO en NSFC gezamenlijk worden samengesteld, en zal bestaan uit experts op het thema van de Call. Het advies van de IAC zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan de WOTRO Stuurgroep en Board van NSFC

Meer informatie

Voor meer informatie over het aanvragen van deze financieringsvorm, zie de Engelse versie van deze pagina.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

19 september 2019 14:00

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

2 miljoen euro

Wetenschapsterrein

NWO-breed Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Merian Fund

Speerpunt

Nexus (2019-2022)

Partners

National Natural Science Foundation of China, Mr XU Jin, +86 10 62325351, xujin@nsfc.gov.cn

Contact

Drs. Berry Bonenkamp Drs. Berry Bonenkamp +31 (0)70 3494416 b.bonenkamp@nwo.nl