Samenwerking Brazilië: NWO-FAPESP gezamenlijke call for proposals 'Healthy Ageing'

Het doel van deze call is om de samenwerking te versterken tussen onderzoekers in São Paulo, Brazilië, en onderzoekers in Nederland door gezamenlijke onderzoeksprojecten te financieren. De gecombineerde projecten dienen zich te richten op gezond oud worden.

Waarvoor

Voor mensen over de hele wereld is het belangrijk om op oudere leeftijd een waardig en gezond leven te kunnen leiden. Om dit te kunnen realiseren is iemands intrinsieke capaciteit enorm belangrijk. Dit bestaat uit alle fysieke en mentale capaciteiten zoals je genetische samenstelling, persoonlijke en gezondheidskarakteristieken en de aan- of afwezigheid van ziekten.
Het doel van dit programma is om meer kennis te verkrijgen over de (bio)markers van de kwetsbaarheid van ouderen en de biologische, klinische en omgevingsfactoren die van invloed zijn op het ouderdomsproces. De belangrijkste stap om het ouderdomsproces positief te kunnen beïnvloeden, is door de onderliggende mechanismes te begrijpen.

Voor wie

Consortia moeten zijn samengesteld uit onderzoekers vanuit Nederland en vanuit de deelstaat São Paulo, met een volledige betrokkenheid van een senior hoofdaanvrager van zowel Nederlandse als Braziliaanse kant. Het consortium moet ook een publieke, een semi-publieke en/of industriële partner bevatten.

Wat aanvragen

Financiering en kosten moeten in overeenstemming zijn met de FAPESP-normen. Het maximale bedrag aan financiering dat kan worden aangevraagd per consortium aan de Nederlandse zijde is
700.000 euro. Dit resulteert (waarschijnlijk) in de toekenning van twee projecten.

Het budget moet zijn opgebouwd met behulp van de volgende modules:

  • Personeel
  • Materiaal
  • Kennisbenutting / Impact
  • Internationalisering

Wanneer

  • Deadline voor het indienen van een voorstel: 3 september 2019, 14.00 uur (CE(S)T) via ProjectNet
  • Deadline Letters of Intent: 1 augustus 2019, via healthyageing@zonmw.nl

Onderzoekers uit de staat São Paulo moeten FAPESP raadplegen over hun geschiktheid voor deze call alvorens ze met het schrijven van hun voorstel beginnen. Contact hierover is uitsluitend mogelijk via chamada_nwo@fapesp.br

Meer informatie

www.zonmw.nl/healthyageing

Annemarie Penders
Program manager Life Sciences & Health
Telefoonnummer: +31 70 349 50 43
E-mailadres: healthyageing@zonmw.nl

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

3 september 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

1,4 miljoen euro

Wetenschapsterrein

WOTRO Science for Global Development

Programma

Merian Fund

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)