Merian Fund

Het Merian Fund stimuleert kennisketenbrede samenwerking van Nederlandse onderzoekers met opkomende wetenschapslanden en ontwikkelingslanden, met een bijdrage aan de SDGs als rode draad door alle programma's.

Waarvoor

NWO heeft het Merian Fund opgericht om de internationale samenwerking met (opkomende) wetenschapslanden en ontwikkelingslanden te verbeteren. 

Binnen de thematische samenwerkingen worden samen met de partnerlanden coherente interdisciplinaire programma’s ontwikkeld, waarin onderzoeksprojecten gezamenlijk moeten bijdragen aan oplossingen voor mondiale uitdagingen en het behalen van de SDGs van de Verenigde Naties.

Voor wie

De specifieke eisen aan de samenstelling van consortia kan variëren tussen de verschillende calls for proposals, afhankelijk van de afspraken met partners en het beoogde resultaat van de call. 

Over het algemeen staan de calls van het Merian Fund open voor kennisketenbrede consortia. Het consortium moet bestaan uit zowel Nederlandse onderzoekers als onderzoekers uit de betrokken landen. In het geval van bilaterale calls zijn dit onderzoekers uit het partnerland, maar in overige calls kan dit ook het land zijn waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Ook moeten doorgaans stakeholders, zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties, worden betrokken bij het opstellen van de onderzoeksvragen, het uitvoeren van het onderzoek en het delen van de resultaten.

Wat aanvragen

Er is een maximum bedrag van 10,5 miljoen euro beschikbaar voor bilaterale samenwerking in het Merian Fund in 2019. Voor de samenwerking met China en India is jaarlijks 3 miljoen euro per land beschikbaar. Voor de samenwerking met de andere drie landen is voor elk land 1,5 miljoen euro beschikbaar.

Wanneer

De verschillende calls binnen het Merian Fund hebben verschillende deadlines. Onderzoekers dienen daarom goed te controleren wat de deadline is voor de call waarop zij willen indienen.

Beoordeling

Criteria

Een aantal kenmerken hebben de samenwerkingsagenda’s gemeen:

  • Impact-gerichte aanpak op brede maatschappelijke thema’s, met ruime aandacht voor kennisbenutting in de projecten en de programma’s;
  • Een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) en nationale agenda’s, zoals de Nationale Wetenschapsagenda (NWA);
  • Een ketenbrede aanpak van fundamenteel en praktijkgericht onderzoek;
  • Samenwerking in breed samengestelde consortia met maatschappelijke partijen;
  • Een interdisciplinaire aanpak;
  • Coherente programmering met synergie tussen projecten.

Procedure

De procedure komt tot stand in samenspraak met de buitenlandse partner en kan daarom per call verschillen. 

Meer informatie

Meer informatie over specifieke calls is beschikbaar op de financieringspagina van de betreffende call for proposals hieronder.

Kies een financieringsinstrument

 

Kenmerken

Type

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

26 september 2019 14:00

Budget

10,5 miljoen euro

Speerpunt

Wetenschapsterrein

Partners

Chinese Academy of Science (CAS), National Natural Science Foundation of China (NSFC), Indonesian Ministry of Research, Technology and Higher Education (RISTEKDIKTI), Department of Science and Technology of the Government of India (DST), Department of Biotechnology of the Government of India (DBT), National Research Foundation of South Africa (NRF), Sao Paolo Research Foundation (FAPESP)

Contact

Dr. Eric Beerkens +31 (0)70 3494109 e.beerkens@nwo.nl