Cooperation China-The Netherlands (CAS)

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de sluitingsdatum hiernaast weergegeven).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

De Chinese Academy of Sciences (CAS) en NWO nodigen consortia van Nederlandse en Chinese onderzoekers, in samenwerking met maatschappelijke partners uit de publieke of private sector, om onderzoeksvoorstellen in te dienen op het gebied van groene steden.

Waarvoor

De aanwezigheid van groene ruimtes in een stad heeft een positief effect heeft op het welzijn van inwoners, variërend van verbeteringen in emotioneel welzijn tot duidelijke voordelen voor de fysieke gezondheid. Maar stedelijke groene ruimtes kunnen en moeten verschillende functies tegelijkertijd bedienen, om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte in de stad. In deze Call wordt gevraagd hoe meer groene, multifunctionele ruimtes in een stad een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid van een stad. 

Het gezamenlijke onderzoek gefinancierd in deze Call dient bij te dragen aan wetenschappelijke kennis en duurzame, innovatieve oplossingen met een hoge potentie voor wetenschappelijke en maatschappelijke impact.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door kennisketenbrede consortia bestaande uit minimaal de volgende personen:

  • een senior onderzoeker van een Nederlandse onderzoeksinstelling, die optreedt als Principal Investigator aan Nederlandse zijde;
  • een senior onderzoeker van een instituut of universiteit van de Chinese Academy of Sciences, die optreedt als Principal Investigator aan Chinese zijde;
  • een medeaanvrager aan Nederlandse zijde;
  • een medeaanvrager aan Chinese zijde;
  • een maatschappelijke partner, uit de publieke of private sector, zoals een lokale overheid of bedrijf.

Wat aanvragen

Bij NWO kan per project 700,000 euro worden aangevraagd. Het budget dat bij NWO wordt aangevraagd dient te worden opgesteld conform de modules. De volgende modules zijn beschikbaar voor deze Call:

1  Personele kosten
2  Materieel
4  Valorisatie/Impact
5  Internationalisering

Het budget wordt gematcht vanuit CAS. 

Wanneer

  • De deadline voor deze Call for Proposals was 21 januari 2020, 14:00 CET (NWO) / 21 januari 2020, 16:00 CST (CAS). 

Aanvragen dienen zowel bij NWO als bij CAS te worden ingediend, door respectievelijk de Nederlandse en Chinese hoofdaanvrager.

Beoordeling

Criteria

De aanvraag zal worden beoordeelt op 3 criteria:

  1. Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel
  2. Kwaliteit van het consortium
  3. Potentiële wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken.

De criteria tellen ieder voor een derde van de eindbeoordeling.

Procedure

Na indiening van de volledige aanvraag, zal deze worden voorgelegd aan externe referenten. Consortia krijgen 5 werkdagen om op het commentaar van de referenten te reageren. 

De aanvraag, de referentenrapporten en het weerwoord zullen dan aan een Internationale Adviescommissie (IAC) worden voorgelegd, die alle ingediende aanvragen in samenhang zal beoordelen. De IAC zal door NWO en CAS gezamenlijk worden samengesteld, en zal bestaan uit experts op het thema van de Call. Het advies van de IAC zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan de NWO-WOTRO Stuurgroep en het Board van CAS.

Meer informatie

Zie de Engelse versie van deze website voor meer informatie omtrent het aanvragen van deze financiering.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

21 januari 2020 14:00

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

1.4 miljoen euro

Wetenschapsterrein

WOTRO Science for Global Development NWO-breed Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Samenwerking China (CAS)

Partners

Chinese Academy of Sciences, Ms. GONG Haihua, +86 10 6859 7396, hhgong@cashq.ac.cn

Contact

Mr. drs. Berry Bonenkamp Mr. drs. Berry Bonenkamp +31 (0)70 3494416 cas-nwo@nwo.nl