Joint SDG research initiative - Tackling Global Challenges through Use-Inspired Research, 2nd call

Het gezamenlijke Sustainable Development Goals (SDGs) onderzoeksprogramma van NWO-WOTRO Science for Global Development en Nederlandse kennisinstellingen gaat in een tweede ronde. NWO-WOTRO en acht Nederlandse kennisinstellingen stellen gezamenlijk financiële middelen ter beschikking voor onderzoek dat met concrete output -anders dan kennis alleen- kan bijdragen aan het behalen van de SDGs in lage en middeninkomenslanden (LMICs). Aanvragen dienen te worden ingediend door een senior onderzoeker met een aanstelling bij een van de acht deelnemende (co-financierende) Nederlandse kennisinstellingen (Rijksuniversiteit Groningen, Stichting VU, Technische Universiteit Delft, Leids Universitair Medisch Centrum, Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Wageningen University & Research).

Waarvoor

Met de tweede call ‘Tackling Global Challenges through Use-Inspired Research’  willen NWO-WOTRO en de acht deelnemende (co-financierende) kennisinstellingen gezamenlijk bijdragen aan concrete oplossingen voor het behalen van de SDGs in LMICs. Onderzoeksprojecten moeten resulteren in tastbare resultaten, anders dan kennis alleen, zoals tools; diensten; producten; of (beleids-)adviezen. De onderzoeksprojecten worden opgezet en uitgevoerd in een proces van co-creatie en internationale samenwerking om gegenereerde kennis optimaal toegankelijk en bruikbaar te maken.

Voor wie

Aanvragen kunnen door een senior onderzoeker met een aanstelling aan één van de deelnemende Nederlandse kennisinstellingen ingediend worden. De hoofdaanvrager werkt in een consortium, dat gezamenlijk het project formuleert en uitvoert, en dat bestaat uit ten minste:

 • een van de co-financierende Nederlandse kennisinstellingen, en
 • een onderzoeksorganisatie of een praktijk organisatie uit een beoogde LMIC.

Let op: Elke co-financierende Nederlandse kennisinstelling kan minimaal twee en maximaal vier aanvragen indienen. Daarom mogen alleen aanvragen worden ingediend die zijn goedgekeurd door de kennisinstelling. In sommige gevallen zullen de co-financierende Nederlandse kennisinstellingen een eerste selectieprocedure uitvoeren voor aanvragen die op deze uitnodiging betrekking hebben. De besturen van de kennisinstellingen zullen verantwoordelijk zijn voor de interne shortlist en nominatie. NWO-WOTRO is niet verantwoordelijk voor deze interne selectieprocedure. Neem voor meer informatie contact op met de aangewezen contactpersoon bij de relevante kennisinstelling (zie call for proposals).

Wat aanvragen

Een onderzoeksproject heeft maximaal een looptijd van vier jaar. Voor deze periode wordt een maximum budget van 0.5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Als twee deelnemende (co-financierende) kennisinstellingen samenwerken binnen een project, kan het maximale budget voor een enkel project oplopen tot 1 miljoen euro.
Aanvragers kunnen alleen kosten opvoeren die direct gerelateerd zijn aan het project, te weten:

 • Personeelskosten van project medewerkers;
 • Kosten voor onderzoek;
 • Kosten voor kennisdeling en kennisbenutting.

Wanneer

 • Sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte aanvragen was dinsdag 4 september 2018, 14.00 uur (MET).

Beoordeling

Criteria

De beoordeling van de aanvragen vindt plaats op basis van de volgende drie kwaliteitscriteria:

 1. Wetenschappelijke kwaliteit;
 2. Ontwikkelingsrelevantie;
 3. Aanpak co-creatie en kennisdeling/kennisbenutting.

Een toelichting kunt u vinden in de call for proposals.

Procedure

Hoor en wederhoor

Na een formele controle op ontvankelijkheid worden aanvragen door minimaal twee onafhankelijke externe referenten (peer reviewers) beoordeeld op basis van bovenstaande criteria. Vervolgens krijgt de hoofdaanvrager de mogelijkheid om op de adviezen van deze referenten binnen vijf werkdagen te reageren.

Advies

Tijdens een evaluerende vergadering bespreekt de Internationale Adviescommissie (IAC) alle aanvragen, referenten rapporten en de reacties van de aanvrager om vervolgens gezamenlijk de projecten te rangschikken op basis van de algehele kwaliteit. Op basis van de 'ranking' formuleert de IAC een advies voor de Programma Commissie t.a.v. financiering. Maximaal twee aanvragen van elke deelnemende (co-financierende) onderzoeksorganisatie, die ten minste als ‘zeer goed’ zijn beoordeeld, komen in aanmerking voor financiering.

Besluitvorming

De PC neemt op basis van het advies van de IAC (en afhankelijk van de beschikbare middelen) een besluit over financiering van projectaanvragen.

Extra informatie

Contactpersoon bij de cofinanciering van Nederlandse onderzoeksorganisaties:

 • Rijksuniversiteit Groningen: dr. Anke Schuster-Koster
 • Technische Universiteit Delft: dr. ir. Jennifer Kockx
 • Universiteit Leiden: dr. Nick den Hollander
 • Universiteit Maastricht: drs. Merle Achten
 • Universiteit Utrecht: drs. Eveline Helsper
 • Universiteit van Amsterdam: dr. Niek Brunsveld
 • VU Amsterdam: Mira Maletic
 • Wageningen University & Research: drs. Pieter Windmeijer

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

4 september 2018 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

8 miljoen euro

Wetenschapsterrein

WOTRO Science for Global Development

Programma

Joint SDG research initiative

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018)

Partners

Rijksuniversiteit Groningen, Stichting VU, Technische Universiteit Delft, Leids Universitair Medisch Centrum, Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Wageningen University & Research

Contact

Dr. Nadine Herold Dr. Nadine Herold 070 - 344 09 10 sdg@nwo.nl