Food & Business Global Challenges Programme (GCP)

GCP financiert onderzoek dat leidt tot inzichten in problematiek vraagstukken rond voedselzekerheid en de invloed daarvan op regionale en lokale voedselzekerheid en 2) de rol van private sector ontwikkeling. Trans disciplinaire voorstellen kunnen worden ingediend door consortia van onderzoekers en diverse publieke en private partners uit Nederland en ten minste één laag- en middeninkomensland. Deze vierde GCP call is ontwikkeld in samenwerking met het CGIAR onderzoeksprogramma ‘Climate Change, Agriculture and Food Security’ (CCAFS).

Op 10 februari vond een informatiebijeenkomst plaats over de vierde GCP call en de mogelijkheden voor samenwerking met CCAFS. Zie de presentaties die zijn gegeven onderaan deze pagina.

The link to the website with the CCAFS projects in Annex 3 may lead to a login page. Please use this link to enter the website

Waarvoor

Het doel van het Food & Business Global Challenges Programme (GCP) is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en innovatie (technologische, organisatie, beleidsmatige en sociale innovaties) dat bijdraagt aan stabiele toegang tot betaalbaar, veilig en voedzaam voedsel voor bevolkingsgroepen in lage en middeninkomenslanden die kwetsbaar zijn en geen of weinig toegang hebben tot voorzieningen.

Het doel van deze call is bij te dragen aan verdienmodellen, incentives en innovatieve financieringsmodellen voor het opschalen van ‘Climate Smart Agriculture’. De focus van deze call is door de Regiegroep van het Food&Business kennisplatform geïdentificeerd, na consultatie met internationale experts, waaronder die van CCAFS. Om ‘outcomes’ te faciliteren worden aanvragers gevraagd activiteiten te ontwikkelen die bestaande onderzoeksinitiatieven van CCAFS complementeren en versterken.

Voor wie

Voorstellen kunnen worden ingediend door consortia van onderzoekers en diverse publieke en private partners uit Nederland en ten minste één laag- en middeninkomensland.

De coördinator van het consortium (de hoofdaanvrager) is een gepromoveerde senior onderzoeker van een Nederlands onderzoeksinstituut (partner 1). Andere consortiumpartners zijn ten minste één senior onderzoeker van een onderzoeksinstituut uit een laag- of middeninkomensland (partner 2), ten minste één andere (niet-academische) partner van een publieke of private organisatie uit een laag- en middeninkomensland (partner 3) en een CCAFS Project leader (partner 4). Partner 3 kan van iedere publieke of private organisatie zijn die kan worden beschouwd als actor of stakeholder in voedselzekerheid. Partner 4 kan worden geïdentificeerd in overleg met CCAFS.

Additionele partners van (andere) lage- en midden inkomenslanden of hoge inkomenslanden zijn welkom.

Wat aanvragen

De maximum subsidie voor een Fast Track Research (FTR) project bedraagt 250.000 euro voor een periode van maximaal 3 jaar. In-kind cofinanciering van CCAFS om de personele kosten van partner 4 te dekken is verplicht. FTR projecten hebben een kortere looptijd en kunnen bestaan uit exploratief onderzoek, beleid georiënteerd onderzoek of onderzoek gericht op toepassing, maar behouden een analytische aard.

Financiering kan worden gebruikt voor:

 • Personeelskosten voor ondersteunend personeel en promotie, postdoc, junior en/of senior onderzoekers;
 • Kosten voor kennis, onderzoek en innovatie;
 • Kosten voor capaciteitsontwikkeling en kennisdeling
 • Overhead

Wanneer

De sluitingsdatum voor het indienen van een volledige FTR aanvraag was 18 april 2017, 14:00 uur CET, die moet worden vooraf gegaan door een Intentie verklaring (zie de instructies hiervoor onderaan de pagina), die kan worden ingediend tot 28 maart 2017, 14:00u uur CET.

Beoordeling

Criteria

I.Wetenschappelijke kwaliteit

 • Potentiële bijdrage aan het genereren van nieuwe kennis en inzichten, en complementariteit aan CCAFS en andere onderzoeksprogramma’s;
 • Adequaatheid van onderzoeksbenadering, inclusief de robuustheid van het conceptuele raamwerkof experimentele inrichting, en coherentie van hypotheses, onderzoeksvragen en methodes;
 • Kwaliteit en adequaatheid van de integratie van het voedsel systeem perspectief;
 • Haalbaarheid van het onderzoeksontwerp;
 • Complementariteit, reikwijdte en niveau van integratie van de interdisciplinaire benadering.

 

II. Relevantie voor innovatie in ontwikkeling

 • Mate waarin de onderzoeksvragen en de beoogde onderzoeksresultaten worden verwacht bij te dragen aan het opschalen van Climate Smart Agriculture;
 • Mate waarin het voorstel de potentie heeft bij et dragen aan de vragen van gebruikers zoals boeren, dienstverleners (bijvoorbeeld het maatschappelijk middenveld, extensie personeel, etc.) private sector partijen en/of overheidsvertegenwoordigers;
 • mate waarin het voorstel is geworteld in een transdisciplinaire benadering: adequaatheid en complementariteit van de verschillende betrokken partners in relatie tot het probleem dat geadresseerd wordt;
 • Potentieel voor lange-termijn kennisrelaties;
 • Kwaliteit en haalbaarheid van de Theory of Change en de research impact pathway met indicatoren.

 

III. Kwaliteit van samenwerking

 • Sterkte van de samenwerking: ervaring van partners met het probleem dat geadresseerd wordt en de mate waarin de CCAFS partner is ingebed in het consortium;
 • Mate waarin de werkverdeling helder beschreven en adequaat is;
 • Potentieel tot het verbeteren van het vermogen van individuen en instituten tot leren en innoveren, kennis delen en het creëren van een ondersteunende lerende omgeving;
 • Value for Money: adequaatheid van het budget.

Procedure

Een informatiebijeenkomst over CCAFS projecten wordt georganiseerd op 10 februari 2017. Na samenstelling an het consortium, inclusief identificatie van een CCAFS Project leader, dienen aanvragers een intentieverklaring in, voorafgaand aan de uitgewerkte aanvraag.  De Internationale Adviescommissie (IAC) adviseert de programmacommissie over financiering van de volledige aanvragen op basis van rapporten van experts en het wederhoor. De programmacommissie neemt het definitieve besluit over toekenning van financiering.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

18 april 2017 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

max. 4,5 miljoen euro

Wetenschapsterrein

WOTRO Science for Global Development

Programma

Food & Business Research

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018) Thema: Agro, food en tuinbouw (2011-2014)

Partners

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Food & Business kennisplatform

Contact

Mw. Corinne Lamain MSc Mw. Corinne Lamain MSc +31 (0)70 3440924 gcp@nwo.nl