CGIAR-onderzoeksprogramma - Seed Systems Development

Deze Call 'Seed Systems Development' financiert onderzoek dat inzichten genereert die bijdragen aan het verbeteren van 'zaad'-systemen (inclusief zowel plantaardig als dierlijk uitgangsmateriaal) in Azië en Sub-Sahara-Afrika. Consortia bestaande uit een onderzoeksinstelling uit Nederland en een CGIAR-onderzoeksprogramma of platform kunnen in samenwerking met andere organisaties (zowel publiek als privaat) in Nederland en / of de focuslanden een voorstel indienen (zie de voorwaarden in paragraaf 3.1 van de call). De Call is ontwikkeld in samenwerking met de CGIAR en de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en het Kennisplatform Food & Business.

Waarvoor

De specifieke doelstellingen van deze call, die gericht is op 12 focuslanden, zijn:

  • Inzicht verkrijgen in hoe de bijdrage van hoogwaardig 'zaad' (dat wil zeggen zaad en uitgangsmaterialen voor gewassen, vee en vis) aan de verbetering van voedsel- en inkomenszekerheid van kleine boeren kan worden vergroot;
  • Identificeren en testen hoe een bijdrage kan worden geleverd aan het verbeteren van de beschikbaarheid van en toegang tot kwalitatief hoogstaand 'zaad' voor kleine boerenbedrijven en familiebedrijven, met name eerder en op grotere schaal dan in de huidige praktijk;
  • Identificeren en testen hoe waardeketens voor private en publieke zaad en plantaardige en dierlijke uitgangsmaterialen efficiënter en duurzamer te maken en beter verankerd in een ondersteunende en stimulerende omgeving;
  •  Versterken van de samenwerking tussen CGIAR-onderzoekers die aangesloten zijn bij CGIAR Research Programmes en / of Platforms, Nederlandse onderzoekers en relevante (lokale) publieke en private partners.

Voor wie

Voorstelen kunnen worden ingediend door consortia bestaande uit een onderzoeksorganisatie uit Nederland en een lid van de onderzoekstaf van een CGIAR-onderzoekscentrum dat is aangesloten bij een CGIAR-onderzoeksprogramma (CRP) of platform in samenwerking met andere organisaties (zowel publieke als private) in Nederland en / of de focuslanden.

De onderzoeker van de CGIAR of van de Nederlandse onderzoeksorganisatie moet optreden als hoofdaanvrager en coördinator van het project. De hoofdaanvrager is een ervaren onderzoeker met een PhD die een leidinggevende positie bekleedt in een onderzoekscentrum van CGIAR (aangesloten bij een CRP of platform) of bij een Nederlandse onderzoeksorganisatie. De andere consortiumpartners (mede-aanvragers) moeten afkomstig zijn van een Nederlandse onderzoeksorganisatie of de CGIAR (afhankelijk van wie de hoofdaanvrager is) en een leidinggevende functie bekleden bij zijn / haar organisatie. Verder dient er minstens één mede-aanvrager van een private partner (profit of non-profit) uit Nederland en / of uit het focus-land of de regio en een mede-aanvrager van een lokale partner uit het focus-land of de regio (ofwel een onderzoeks- of een overheidsinstelling) betrokken zijn.

Wat aanvragen

Voorstelen kunnen worden ingediend door consortia bestaande uit een onderzoeksorganisatie uit Nederland en een lid van de onderzoekstaf van een CGIAR-onderzoekscentrum dat is aangesloten bij een CGIAR-onderzoeksprogramma (CRP) of platform in samenwerking met andere organisaties (zowel publieke als private) in Nederland en / of de focuslanden.

De onderzoeker van de CGIAR of van de Nederlandse onderzoeksorganisatie moet optreden als hoofdaanvrager en coördinator van het project. De hoofdaanvrager is een ervaren onderzoeker met een PhD die een leidinggevende positie bekleedt in een onderzoekscentrum van CGIAR (aangesloten bij een CRP of platform) of bij een Nederlandse onderzoeksorganisatie. De andere consortiumpartners (mede-aanvragers) moeten afkomstig zijn van een Nederlandse onderzoeksorganisatie of de CGIAR (afhankelijk van wie de hoofdaanvrager is) en een leidinggevende functie bekleden bij zijn / haar organisatie. Verder dient er minstens één mede-aanvrager van een private partner (profit of non-profit) uit Nederland en / of uit het focus-land of de regio en een mede-aanvrager van een lokale partner uit het focus-land of de regio (ofwel een onderzoeks- of een overheidsinstelling) betrokken zijn.

Wanneer

De aanvraagprocedure bestaat uit twee fasen: vooraanmeldingen en uitgewerkte aanvragen. De vooraanmeldingsfase is inmiddels afgerond. Uitgewerkte aanvragen kunnen alleen worden ingediend door aanvragers die een ontvankelijke vooraanmelding hebben ingediend en die een ‘proposal elaboration’ workshop met relevante stakeholders zoals ze die hebben beschreven en gepland in hun vooraanmelding hebben uitgevoerd. 

Alleen aanvragers die een persoonlijk uitnodiging hebben gekregen naar aanleiding van hun vooraanmelding worden aangemoedigd om een uitgewerkte aanvraag in te dienen (deadline 30 augustus 2018, 14:00 CEST).  Andere aanvragers wordt geadviseerd om geen uitgewerkte aanvraag in te dienen. 

Beoordeling

Criteria

Evaluatiecriteria

Voor de uitgewerkte aanvragen gelden de volgende hoofdcriteria:
I. Wetenschappelijke kwaliteit
II. Relevantie voor ontwikkeling
II. Kwaliteit van samenwerking, capaciteitsversterking en ’kosten-baten balans’. 

De subcriteria voor de uitgewerkte aanvragen kunt u vinden in paragraaf 4.2. van de call.

Procedure

Alle ingediende uitgewerkte aanvragen worden door het WOTRO-secretariaat eerst beoordeeld op basis van formele ontwikkelingscriteria. Vervolgens zullen alle ontvankelijke aanvragen aan de hand van de beoordelingscriteria worden beoordeeld door ten minste twee onafhankelijke internationale peer reviewers. Vervolgens krijgen de aanvragers de mogelijkheid om binnen drie werkdagen schriftelijk te reageren op de geanonimiseerde adviezen van de beoordelaars (weerwoord-fase). De internationale adviescommissie (IAC) beoordeelt en prioriteert de uitgewerkte aanvragen op basis van de opmerkingen van de onafhankelijke experts en het weerwoord van de aanvrager. Op basis hiervan formuleert de IAC een subsidieadvies voor de Programmacommissie. De Programmacommissie zal uiteindelijk de beoordelingsprocedure controleren en op basis van het advies van de IAC en het beschikbare budget voor deze call een definitief besluit nemen over welke aanvragen er zullen worden gehonoreerd. 


Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

30 augustus 2018 14:00

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

8,5 miljoen euro

Wetenschapsterrein

WOTRO Science for Global Development

Programma

Het Nederland - CGIAR onderzoeksprogramma

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018)

Partners

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, CGIAR System Office, the Food & Business Knowledge Platform

Contact

Mw. M. Brasser Mw. M. Brasser +31 (0)70 3494503 NL-CGIAR-SSD@nwo.nl