The Netherlands - CGIAR Research Programme - Senior Expert Programme

Deze Call voor Senior Experts kandidaten wil bijdrage aan het wederzijds belang van partnerschappen tussen CGIAR onderzoeksprorgamma’s, platforms en centra met Nederlandse kennisinstellingen en stakeholders door de deelname van Nederlandse onderzoeksorganisaties in CGIAR te ondersteunen. Het Senior Expert Program (SEP) zal een deel van de personeelskosten financieren van Senior Experts van Nederlandse onderzoeksorganisaties die deelnemen aan een CGIAR-onderzoeksprogramma of platform met koppelingen naar een of meer van de vier prioritaire kennisdomeinen van het strategische partnerschap NL-CGIAR. De Call is ontwikkeld in samenwerking met de CGIAR en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en het Food & Business Knowledge Platform.

De call wordt op dit moment herzien. De volgende beoordelingsronde start waarschijnlijk rond juni 2019.

 

Waarvoor

Een van de speerpunten van de strategische samenwerking tussen CGIAR en de Nederlandse overheid is een betere benutting van de kracht en kwaliteit van Nederlands landbouwonderzoek ten behoeve van CGIAR en het bereiken van gemeenschappelijke doelstellingen. Daarom is het doel van deze oproep voor SEP-kandidaten om de deelname van Nederlandse onderzoeksorganisaties aan CGIAR te ondersteunen.   

Voor wie

Voorstellen kunnen worden ingediend door een Senior Expert werkzaam bij een Nederlandse onderzoeksorganisatie die deelneemt aan een CGIAR-onderzoeksprogramma (CRP) of platform met koppelingen naar een of meer van de vier prioritaire kennisdomeinen van de strategische samenwerking tussen CGIAR en de Nederlandse overheid.

De Senior Expert moet:

 • ten minste een PhD hebben;
 • na de PHD minimaal tien jaar aantoonbare relevante werkervaring hebben;
 • een vaste baan hebben bij een Nederlandse onderzoeksorganisatie;
 • deelnemen aan een CGIAR-onderzoeksprogramma (CRP) of platform (bij voorkeur binnen een managementfunctie, hoewel een wetenschappelijke positie ook is toegestaan) met koppelingen naar een of meer van de vier prioritaire kennisdomeinen.  

Wat aanvragen

Het budget voor deze Call is maximaal 2.950.000 euro. Er kan maximaal 300.000 euro voor 3 jaar en voor 0,5 fte worden aangevraagd.

Aanvragers kunnen alleen budget aanvragen voor kosten die rechtstreeks zijn toe te schrijven aan de kosten voor (extra) tijd en/of vervanging via deze call. Financiering kan worden gebruikt voor:

 1. I. Personeelskosten
 2. II. Reis- en verblijfskosten
 3. III. Auditkosten (indien van toepassing) 

Wanneer

De oproep voor SEP-kandidaten is continu open tot donderdag 27 februari 2020, 14:00 CET of eerder indien het resterende budget niet voldoende is om nog een aanvraag te honoreren. De tweede beoordelingsronde start op dinsdag 11 december 2018, 14.00 CEST.

Beoordeling

Criteria

Voor de aanvragen gelden de volgende evaluatiecriteria: 

 • Geschiktheid van de Senior Expert voor de SEP;
 • De mate van aansluiting bij een van de vier prioritaire kennisdomeinen;
 • Toegevoegde waarde van de (extra) tijd en taken aan het CRP of CGIAR Platform;
 • Waarde voor geld: relatie tussen budget en taken.

Procedure

Ingediende aanvragen worden door het WOTRO-secretariaat eerst beoordeeld op basis van formele ontvankelijkheidscriteria.

Een kleine beoordelingscommissie beoordeelt alle ontvankelijke aanvragen, aan de hand van de hierboven beschreven evaluatiecriteria. De commissie formuleert een advies over de financiering voor de Programmacommissie (PC).

De PC zal de beoordelingsprocedure controleren en een definitieve beslissing nemen over de te financieren aanvragen, op basis van het advies van de beoordelingscommissie en afhankelijk van het beschikbare budget. De PC kan afwijken van het advies van de beoordelingscommissie op basis van de beschikbaarheid van middelen en wanneer dit nodig wordt geacht om een evenwichtiger spreiding te bereiken over de prioritaire kennisdomeinen van de geselecteerde aanvragen. In de actuele versie van de call wordt een voorkeur uitgesproken voor drie van de vier kennisdomeinen. Daarnaast zullen langere termijn aanstellingen de voorkeur hebben boven korte termijn aanstellingen (afhankelijk van het beschikbare budget).

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

Doorlopend aanvragen

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

2,95 miljoen euro

Wetenschapsterrein

WOTRO Science for Global Development

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018)

Partners

Dutch Ministry of Foreign Affairs, Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, CGIAR System Office, the Food & Business Knowledge Platform

Contact

Mw. M. Brasser Mw. M. Brasser +31 (0)70 3494503 NL-CGIAR-SSD@nwo.nl