The Netherlands - CGIAR Research Programme - Senior Expert Programme

Deze Call voor Senior Experts kandidaten wil bijdrage aan het wederzijds belang van partnerschappen tussen CGIAR onderzoeksprorgamma’s, platforms en centra met Nederlandse kennisinstellingen en stakeholders door de deelname van Nederlandse onderzoeksorganisaties in CGIAR te ondersteunen. Het Senior Expert Program (SEP) zal een deel van de personeelskosten financieren van Senior Experts van Nederlandse onderzoeksorganisaties die deelnemen aan een CGIAR-onderzoeksprogramma of platform met koppelingen naar een of meer van de drie voor deze ronde geselecteerde prioritaire kennisdomeinen van het strategische partnerschap NL-CGIAR. De Call is ontwikkeld in samenwerking met de CGIAR en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en het Food & Business Knowledge Platform.

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten. Deze gaat uit van de informatie die tot op heden bekend is, en dat de geldende maatregelen (m.b.t. sluitingen van openbare gelegenheden en aanbevelingen m.b.t. minimaliseren van persoonlijk contact) op 6 april komen te vervallen. Wanneer de maatregelen worden verlengd zal deze richtlijn worden herzien.

Voor openstaande rondes (rondes waarvoor nog geen deadlines zijn gepasseerd) geldt:

 • De gehele planning van de ronde wordt met een maand uitgesteld.
 • NWO maakt vóór 6 april (of later als die datum verschuift) de herziene planning van de ronde bekend.
 • Wanneer de deadline zo dicht bij is dat mensen hun aanvraag al ingediend hebben kan die aanvraag ingetrokken en heringediend worden.

Zie voor uitgebreidere informatie www.nwo.nl/corona.

Waarvoor

Een van de speerpunten van de strategische samenwerking tussen CGIAR en de Nederlandse overheid is een betere benutting van de kracht en kwaliteit van Nederlands landbouwonderzoek ten behoeve van CGIAR en het bereiken van gemeenschappelijke doelstellingen. Daarom is het doel van deze oproep voor SEP-kandidaten om de deelname van Nederlandse onderzoeksorganisaties aan CGIAR te ondersteunen. 

Voor wie

Voorstellen kunnen worden ingediend door een Senior Expert werkzaam bij een Nederlandse onderzoeksorganisatie die deelneemt aan een CGIAR-onderzoeksprogramma (CRP) of platform met koppelingen naar een of meer van de drie voor deze ronde geselecteerde prioritaire kennisdomeinen van de strategische samenwerking tussen CGIAR en de Nederlandse overheid. 

De Senior Expert moet:

 • ten minste een MSc/MA hebben als hij/zij een senior management positie heeft in een CGIAR Research Program (CRP), Flagship of Platform; en een PhD hebben indien hij/zij betrokken is bij onderzoek;
 • minimaal tien jaar aantoonbare relevante werkervaring hebben (voor de senior expert die betrokken is bij onderzoek is dit vereist voor de periode na de PhD);
 • een vaste baan hebben bij een Nederlandse onderzoeksorganisatie;
 • deelnemen aan een CGIAR-onderzoeksprogramma (CRP) of platform (bij voorkeur binnen een managementfunctie, hoewel een wetenschappelijke positie ook is toegestaan) met koppelingen naar een of meer van de drie voor deze ronde geselecteerde prioritaire kennisdomeinen. 

Wat aanvragen

Het budget voor deze Call is maximaal 2.950.000 euro. Er kan maximaal 200.000 euro voor 2 jaar en voor 0,5 fte worden aangevraagd.

Aanvragers kunnen alleen budget aanvragen voor kosten die rechtstreeks zijn toe te schrijven aan de kosten voor (extra) tijd en/of vervanging via deze call. Financiering kan worden gebruikt voor: 
I. Personeelskosten 
II. Reis- en verblijfskosten
III. Auditkosten (indien van toepassing)

Wanneer

De oproep voor SEP-kandidaten is continu open tot donderdag 27 februari 2020, 14:00 CET of eerder indien het resterende budget niet voldoende is om nog een aanvraag te honoreren. De datum van de vierde beoordelingsronde is uitgesteld en start op donderdag 21 november 2019, 14.00 CET. Let op: dit is naar verwachting de laatste gelegenheid om een voorstel in te dienen.

Beoordeling

Criteria

Voor de aanvragen gelden de volgende evaluatiecriteria

 • Geschiktheid van de Senior Expert voor de SEP;
 • De mate van aansluiting bij een van de drie voor deze ronde geselecteerde prioritaire kennisdomeinen;
 • Toegevoegde waarde van de (extra) tijd en taken aan het CRP of CGIAR Platform en aan het Nederlandse-CGIAR partnership;
 • Waarde voor geld: relatie tussen budget en taken.

Procedure

Ingediende aanvragen worden door het WOTRO-secretariaat eerst beoordeeld op basis van formele ontvankelijkheidscriteria.

Een kleine beoordelingscommissie beoordeelt alle ontvankelijke aanvragen, aan de hand van de hierboven beschreven evaluatiecriteria. De commissie formuleert een advies over de financiering voor de Programmacommissie (PC).

De PC zal de beoordelingsprocedure controleren en een definitieve beslissing nemen over de te financieren aanvragen, op basis van het advies van de beoordelingscommissie en afhankelijk van het beschikbare budget. De PC kan afwijken van het advies van de beoordelingscommissie op basis van de beschikbaarheid van middelen en wanneer dit nodig wordt geacht om een evenwichtiger spreiding te bereiken over de prioritaire kennisdomeinen van de geselecteerde aanvragen. De aanvragen moeten een focus hebben op één van de drie voor deze ronde geselecteerde prioritaire kennisdomeinen (kennisdomein 2, 3 of 4). Daarnaast wordt in de actuele versie van de call een voorkeur uitgesproken voor een link met water-food nexus en/of het gender platform. Verder zullen langere termijn aanstellingen de voorkeur hebben boven korte termijn aanstellingen (afhankelijk van het beschikbare budget).

Meer informatie

Wist u dat

De focus op drie van de vier prioritaire kennisdomeinen van het NL-CGIAR strategische partnerschip is een wijziging ten opzichte van de eerdere beoordelingsronde.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

Doorlopend aanvragen

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

2,95 miljoen euro

Wetenschapsterrein

WOTRO Science for Global Development

Programma

Het Nederland - CGIAR onderzoeksprogramma

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

Dutch Ministry of Foreign Affairs, Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, CGIAR System Office, the Food & Business Knowledge Platform

Contact

Drs. Petra Griffioen Drs. Petra Griffioen +31 (0)70 3440976 NL-CGIAR-SEP@nwo.nl