Zandfiltratie

In de Partnership call Zandfiltratie financiert NWO domein Toegepaste en Technische Wetenschappen samen met drinkwaterbedrijven Vitens en Dunea inzichtgevend en innovatief onderzoek in de toepassing van snelle en trage zandfilters.

Waarvoor

Het Partnership heeft als doel om kennis van werkingsmechanismen van zandfilters te vergroten om zo op hoge capaciteit, op een robuuste en (kosten)efficiënte manier drinkwater te produceren. Daartoe wordt onderzoek gefinancierd in de volgende focus gebieden:

 1. het ontwikkelen van mechanistische inzichten in de werking van zandfilters;
 2. het ontwikkelen van modellen om op basis daarvan de filters te opereren;
 3. het ontwikkelen van nieuwe concepten om prestaties van zandfilters te verbeteren. 

Door middel van deze kennis, ambieren de partners een substantiële verbetering van zandfiltratie te bereiken. Ingediende voorstellen en beoogde resultaten moeten duidelijk een utilisatie potentieel voor de hele drinkwater sector omvatten. 

Voor wie

De financiering kan aangevraagd worden als u een gepromoveerde onderzoeker bent bij een Nederlandse universiteit, NWO-instituut of een door NWO erkende kennisinstelling. In de NWO-subsidieregeling staat welke kennisinstellingen dat zijn. De hoofdaanvrager moet een aanstelling hebben voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en de duur van onderzoek waarvoor de financiering wordt aangevraagd.

Wat aanvragen

Er kan per project maximaal €  650.000,- NWO-financiering worden aangevraagd. Deze financiering kan aangewend worden aan de volgende posten:

 • Personele kosten
 • Materiële kosten en vergoeding voor buitenlandse reizen
 • Investeringen

Er is geen in-cash noch in-kind financiering nodig om in aanmerking te komen voor NWO-financiering binnen deze call. 

Wanneer

Op woensdag 28 november wordt een informatie en matchmaking event georganiseerd, meer informatie over deze match-making is beschikbaar op www.nwo.nl/zandfiltratie.

 • De deadline voor het indienen van een vooraanmelding was dinsdag 15 januari 2019, 14:00:00 CE(S)T. (Let op: het insturen van vooraanmeldingen verloopt via het emailadres zandfiltratie@nwo.nl)
 • De deadline voor het indienen van een volledige aanvraag was dinsdag 21 maart 2019, 14:00:00 CE(S)T

Beoordeling

Criteria

 • Het voorstel moet twee focus gebieden combineren, waarvan één in ieder geval 'mechanistische inzichten in de werking van zandfilters' is. Het andere focus gebied is dan ofwel 'ontwikkeling van modellen voor model-based control van zandfilters', danwel 'ontwikkeling van nieuwe oplossingen/concepten voor verbetering van zandfilters'.  
 • Een voorstel moet door ten minste twee onderzoeksgroepen van verschillende disciplines worden ingediend. 
 • De beoogde projectresultaten moeten toepasbaar zijn voor de drinkwaterbedrijven op de middellange termijn (5-10 jaar).
 • Een vooraanmelding is verplicht voor het indienen van een volledig voorstel.

Procedure

De vooraanmeldingen worden in de tweede helft van januari 2019 door een beoordelingscommissie beoordeeld op utilisatie mogelijkheden en passendheid binnen het Partnership programma. Op basis van deze beoordeling worden aanvragers uitgenodigd voor 21 maart 2019 een uitgewerkt voorstel in te dienen. 

De volledige voorstellen worden beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit en utilisatie door referenten. De beoordelingscommissie komt tot een voorstel voor honorering aan het bestuur van het NWO domain TTW, dat medio 2019 een besluit neemt. 


Kenmerken

Type

Programmagebonden

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

21 maart 2019 14:00

Budget

3 miljoen euro

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen

Partners

Vitens: Frank Schoonenberg, Dunea: Karin Lekkerkerker

Contact

Dhr. ir. S. (Stefan) Jongerius (Program Officer) Dhr. ir. S. (Stefan) Jongerius (Program Officer) +31 (0)30 6001315 zandfiltratie@nwo.nl

Contact

Mw. S. (Sanne) Raes (Program Officer) Mw. S. (Sanne) Raes (Program Officer) +31 (0)30 6001270 zandfiltratie@nwo.nl