Technology for Oncology II

Binnen dit Partnership financiert NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen samen met KWF Kankerbestrijding en Topsector Life Sciences & Health (LSH) innovatief onderzoek dat zich richt op het vinden van technologische oplossingen voor problemen die relevant zijn voor de (toekomstige) kankerpatiënt.

Waarvoor

Dit Partnership-programma 'Technology for Oncology II' heeft als doel onderzoek te financieren dat beoogt om technologie te ontwikkelen die relevant is voor de (toekomstige) kankerpatiënt. De belangrijkste doelstellingen van dit Partnership zijn:

 • (Nieuwe) samenwerkingen en technologie overdracht initiëren tussen Nederlandse technische universiteiten of onderzoeksgroepen met bewezen technologische expertise en andere onderzoeksinstituten.
 • Participatie van, en samenwerking met, de industrie bij de ontwikkeling van kankergerelateerde technologie stimuleren.
 • De ontwikkeling van technologie die kan worden gebruikt om preventie, diagnose en/of de behandeling van kanker te verbeteren (inclusief kwaliteit van leven).

Toepassing en gebruik van de verworven kennis en de resultaten binnen de oncologische preventie, diagnose en zorg moet de primaire focus zijn van de onderzoeksvoorstellen.

Voor wie

De financiering kan worden aangevraagd door ervaren en gepromoveerde onderzoekers met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. In de NWO-subsidieregeling staat welke kennisinstellingen dat zijn. Mede-aanvragers zijn eveneens gepromoveerde onderzoekers met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkende onderzoeksinstelling. Samenwerking tussen ten minste twee onderzoekers uit twee verschillende disciplines (technologie en oncologie) en ten minste twee private partijen is een voorwaarde voor de financiering.

De minimale verplichte bijdrage van 15% aan de totale projectkosten (cofinanciering) door private partners kan door meerdere private partijen samen geleverd worden. 

Wat aanvragen

Er kan per project maximaal 750.000 euro financiering worden aangevraagd. De projectduur mag minimaal 2 jaar en maximaal 4 jaar zijn. De financiering kan benut worden voor de volgende posten:

 • Personele kosten
 • Materiële kosten en vergoeding voor buitenlandse reizen
 • Investeringen

Management, administratie en verantwoording van het project zal worden uitgevoerd volgens het beleid van NWO-domein TTW en volgens de eisen van de PPS-toeslag toegekend aan KWF Kankerbestrijding door Topsector LSH. Meer informatie over de inhoudelijke en financiële verantwoording staat in de Call for proposals .

Wanneer

 • De deadline van het indienen van het voorstel is donderdag 9 mei 2019 om 14.00 CE(S)T.

ISAAC zal beschikbaar zijn vanaf ten minste 4 weken voor de deadline.

Informatiebijeenkomst

Heeft u interesse in het Partnership-programma van NWO met KWF Kankerbestrijding en Topsector Life Science & Health? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op dinsdag 2 april 2019 om 14.00 uur bij NWO-domein TTW in Utrecht. Graag vooraf aanmelden bij: m.vandalen@nwo.nl.

Beoordeling

Criteria

 • Samenwerking tussen technische universiteiten of onderzoeksgroepen met technologische expertise en niet-technische onderzoeksinstituten met expertise in de oncologie is verplicht.
 • Bij de aanvraag dienen minstens twee industriële partners betrokken te zijn.
 • De minimale cofinancieringseis bedraagt 15% (in kind en cash inclusief de verplichte instapfee)
 • De aanvraag dient opgebouwd te zijn in werkpakketten welke moeten vallen binnen de criteria voor het inzetten van PPS-toeslag van Topsector LSH zoals vermeld in de Call for proposals.
 • De werkpakketten binnen de aanvraag moet vallen binnen de criteria voor fundamenteel en/of industrieel onderzoek volgens de PPS-definities voor type onderzoek van Topsector LSH.  
 • Binnen projecten dienen Partnership-specifieke afspraken gemaakt te worden op het gebied van Intellectueel Eigendom volgens de Partnership-projectovereenkomst.

Procedure

Het voorstel zal worden beoordeeld door (internationale) referenten en een onafhankelijke beoordelingscommissie op wetenschappelijke kwaliteit en utilisatieperspectief, inclusief de relevantie voor de patiënt. De beoordelingscommissie adviseert het bestuur met betrekking tot de te honoreren voorstellen. Het bestuur van NWO-domein TTW zal hier in november 2019 een besluit over nemen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Partnership-programma Technology for Oncology II: www.nwo.nl/ttw-kwf

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

9 mei 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

5.8 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen

Partners

KWF Kankerbestrijding, Topsector LSH

Contact

Drs. Marjolein van Dalen (Programmamedewerker) Drs. Marjolein van Dalen (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001234 m.vandalen@nwo.nl

Contact

Mw. dr. W. (Wieke) Haakma (Programmamedewerker) Mw. dr. W. (Wieke) Haakma (Programmamedewerker) 030-6001296 w.haakma@nwo.nl