Take-off fase 2 - Vroegefasetrajecten WO/HBO/TO2

Oprichters van een startende onderneming die kennis hebben overgenomen of bezit van Nederlandse universiteiten, door NWO erkende onderzoeksinstituten, erkende TO2-instellingen en Nederlandse hogescholen, kunnen een geldlening aanvragen voor een maximum van 250.000 euro. Dit kan via Take-off fase 2, een programma gericht op het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de (toegepaste) wetenschap.

Waarvoor

Take-off fase 2 richt zich op het faciliteren en het stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de (toegepaste) wetenschap. Het gaat daarbij om het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid die volgt op kennisontwikkeling vanuit Nederlandse universiteiten, door NWO erkende onderzoeksinstituten, erkende TO2-instellingen en Nederlandse hogescholen en worden benut door de startende ondernemer (innovatieve starter). De onderzoeksresultaten worden gebruikt om product-, proces-, zorg- of diensteninnovaties te ontwikkelen in de breedste zin van het woord, binnen alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma). 

Voor wie

U kunt deze financiering aanvrager wanneer u oprichter bent van een startende onderneming en kennis heeft overgenomen of bezit van Nederlandse universiteiten, door NWO erkende onderzoeksinstituten, erkende TO2-instellingen, en Nederlandse hogescholen.  

Wat aanvragen

Take-off vroegefasetrajecten verstrekt subsidies in de vorm van een geldlening tot een maximum van € 250.000 aan pas gestarte ondernemingen (start-ups) voor de uitvoering van vroegefasetrajecten op basis van kennisinnovaties uit Nederlandse universiteiten, door NWO erkende onderzoeksinstituten, erkende TO2-instellingen, en Nederlandse hogescholen. De looptijd van deze geldlening is maximaal 2 jaar.

Voor Take-off vroegefasetrajecten worden subsidies in de vorm van een geldlening verstrekt, waarover rente is verschuldigd. Het onderdeel vroegefasetrajecten is uitsluitend bedoeld voor innovatieve nieuwe bedrijvigheid. Daarbij moet ‘nieuw’ begrepen worden als aantoonbaar niet ouder dan 5 jaar op het moment van indiening van een aanvraag, gerekend vanaf de datum van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.  

Wanneer

 • Het is nu niet meer mogelijk intentieverklaringen in te dienen (deadline: 5 februari, 14:00 uur CET). In juni 2019 gaat de najaarsronde van Take-off open. Aanvragers van de voorjaarsronde met een goedgekeurde intentieverklaring kunnen een volledig voorstel indienen op uiterlijk 5 maart 2019, 14:00 uur CET.

Beoordeling

Criteria

De rangschikkingscriteria voor Take-off WO fase 2 – vroegefasetrajecten zijn: 

 • Kennisbasis en innovativiteit 

  • kennis die aan de basis ligt van het bedrijfsidee;
  • vernieuwende elementen; 
 • Commercieel potentieel

  • toepassingsmogelijkheden en toegevoegde waarde; 
  • markt- en commerciële perspectieven;
 • Kwaliteiten van het team 

  • wetenschappelijke expertise aanvrager(s) en ondersteunend personeel;
  • ondernemers- en commerciële vaardigheden;
  • Motivatie en ambitieniveau van het betrokken team
 • Kwaliteit van het projectplan

  • praktische en economische aanpak;
  • activiteitenplan; 
  • projectbegroting, opgesplitst naar projectactiviteit;

Procedure

De Adviescommissie van Take-off wordt bij het advieswerk ondersteund door een poule van onafhankelijke deskundigen. Het betreft onder meer ondernemende wetenschappers (uit verschillende wetenschapsgebieden), ondernemers en private financiers. De onafhankelijke deskundigen en de aanvragen worden door het Take-off bureau over drie clusters verdeeld. Deze clusters zijn bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma.

In de interviewronde krijgen de aanvragers de gelegenheid om hun aanvraag te presenteren aan de Adviescommissie en de onafhankelijke deskundigen in het cluster, die daarna de gelegenheid hebben tot het stellen van vragen ter nadere toelichting van de aanvraag. 

Meer informatie

Tijdspad Take-off ronde voorjaar 2019

 • 1 januari 2019 Openstelling call
 • 5 februari 2019 14:00u CET: Deadline indiening intentieverklaring
 • 5 maart 2019 14:00u CET: Deadline indiening volledige aanvragen
 • 6 t/m 31 mei 2019: Periode interviewdagen
 • 21 juni 2019: Bekendmaking van het besluit (onder voorbehoud)

Het programma Take-off is een wetenschapsbreed financieringsinstrument van ZonMw en NWO (penvoerder: domein Toegepaste en Technische Wetenschappen). Take-off wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

5 maart 2019 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

2.400.000 euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development Medische Wetenschappen Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Programma

Take-off

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Partners

ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contact

Dhr. dr. X. (Xavier) Weenink (Program Officer) Dhr. dr. X. (Xavier) Weenink (Program Officer) +31 (0)30 6001 242 x.weenink@nwo.nl