Take-off fase 1 - Haalbaarheidsstudies WO

Ondernemende wetenschappers die willen onderzoeken of het haalbaar is om een innovatief onderzoeksresultaat commercieel toe te passen, kunnen financiering aanvragen via Take-off fase 1: Haalbaarheidsstudies WO. Dit programma is gericht op het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap.

Waarvoor

Take-off richt zich op het faciliteren en het stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het gaat daarbij om het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid die volgt op kennisontwikkeling en -benutting door onderzoekers aan deze kennisinstellingen. Het kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord, binnen alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma).

Voor wie

Onderzoekers van de volgende onderzoeksinstituten kunnen aanvragen indienen:

 • Nederlandse universiteiten (of vergelijkbare functies bij de universitaire medische centra);
 • KNAW- en NWO-instituten;
 • het Nederlands Kanker Instituut;
 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
 • onderzoekers van de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
 • NCB Naturalis;
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
 • Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. 

Wat aanvragen

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) verstrekt financiering voor Take-off haalbaarheidsstudies in de vorm van subsidies met een maximale omvang van 40.000 euro voor de periode van maximaal een half jaar voor de uitvoering van een studie naar de haalbaarheid voor commerciële toepassing van specifieke innovatieve kennis die binnen deze onderzoeksinstellingen is ontstaan.

Wanneer

 • Aanvragen voor haalbaarheidsstudies kunnen tot 3 september 2019, 14:00 uur als intentieverklaring per e-mail worden ingediend, via take-off@nwo.nl. Een volledig voorstel kan uiterlijk worden ingediend tot 1 oktober 2019, 14:00 uur.

Beoordeling

Criteria

De rangschikkingscriteria voor Take-off WO fase 1 – haalbaarheidsstudies zijn: 

 • Kennisbasis en innovativiteit 

  • kennis die aan de basis ligt van het bedrijfsidee;
  • vernieuwende elementen; 
 • Commercieel potentieel

  • toepassingsmogelijkheden en toegevoegde waarde; 
  • markt- en commerciële perspectieven;
 • Kwaliteiten van het team 

  • wetenschappelijke expertise aanvrager(s) en ondersteunend personeel;
  • ondernemers- en commerciële vaardigheden;
  • Motivatie en ambitieniveau van het betrokken team
 • Kwaliteit van het projectplan

  • praktische en economische aanpak;
  • activiteitenplan; 
  • projectbegroting, opgesplitst naar projectactiviteit;

Procedure

De Adviescommissie van Take-off wordt bij het advieswerk ondersteund door een poule van onafhankelijke deskundigen. Het betreft onder meer ondernemende wetenschappers (uit verschillende wetenschapsgebieden), ondernemers en private financiers. De onafhankelijke deskundigen en de aanvragen worden door het Take-off bureau over drie clusters verdeeld. Deze clusters zijn bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma.

In de interviewronde krijgen de aanvragers de gelegenheid om hun aanvraag te presenteren aan de Adviescommissie en de onafhankelijke deskundigen in het cluster, die daarna de gelegenheid hebben tot het stellen van vragen ter nadere toelichting van de aanvraag 

Meer informatie

Tijdspad Take-off ronde najaar 2019

 • 12 juli 2019 Openstelling call
 • 3 september 2019 14:00u Deadline indiening intentieverklaring
 • 1 oktober 2019 14:00: Deadline indiening volledige aanvragen
 • 4 t/m 21 november 2019: Periode interviewdagen
 • 9 december 2019: Bekendmaking van het besluit (onder voorbehoud)

Het programma Take-off is een wetenschapsbreed financieringsinstrument van ZonMw en NWO (penvoerder: domein Toegepaste en Technische Wetenschappen). Take-off wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

1 oktober 2019 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

1.000.000 euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Exacte en Natuurwetenschappen Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen

Programma

Take-off

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

ZonMw, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contact

Dhr. R. (Richard) Nievaart, MSc (Programmamedewerker) Dhr. R. (Richard) Nievaart, MSc (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001302 r.nievaart@nwo.nl