Take-off fase 1: Haalbaarheidsstudies TO2

Oprichters van een startende ondernemingen, gebruikmakend van kennis van erkende TO2-instellingen, kunnen financiering aanvragen om de haalbaarheid te onderzoeken van het commercieel toepassen van een innovatief onderzoeksresultaat. Dit kan via Take-off fase 1: Haalbaarheidsstudies TO2, een programma gericht op het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse TO2-instellingen (Toegepast Onderzoek Organisaties)

Waarvoor

Take-off richt zich op het faciliteren en het stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse TO2-instellingen. Het gaat daarbij om het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid die volgt op kennisontwikkeling en -benutting door onderzoekers aan deze kennisinstellingen. Het kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord, binnen alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma). 

Voor wie

U kunt deze financiering aanvrager wanneer u oprichter bent van een startende onderneming en kennis wil overnemen, heeft overgenomen of bezit van erkende TO2-instellingen. U bent een innovatieve starter zoals beschreven in de richtlijn.

Wat aanvragen

Het Take-off TO2 programma, onderdeel haalbaarheidsstudies, verstrekt subsidies met een maximale omvang van 40.000 euro aan innovatieve TO2-starters voor het doen van een haalbaarheidsstudie naar de kans op commerciële toepassing van innovatieve onderzoeksresultaten welke ontwikkeld zijn binnen genoemde onderzoeksinstellingen. De looptijd is maximaal een half jaar.

Wanneer

 • Aanvragen voor haalbaarheidsstudies kunnen tot 11 februari 2020, 14:00 uur als intentieverklaring per e-mail worden ingediend, via take-off@nwo.nl. Een volledig voorstel kan uiterlijk worden ingediend tot 10 maart 2020, 14:00 uur.

Beoordeling

Criteria

De rangschikkingscriteria voor Take-off WO fase 1 – haalbaarheidsstudies zijn: 

 • Kennisbasis en innovativiteit 

  • kennis die aan de basis ligt van het bedrijfsidee;
  • vernieuwende elementen; 
 • Commercieel potentieel

  • toepassingsmogelijkheden en toegevoegde waarde; 
  • markt- en commerciële perspectieven;
 • Kwaliteiten van het team 

  • wetenschappelijke expertise aanvrager(s) en ondersteunend personeel;
  • ondernemers- en commerciële vaardigheden;
  • Motivatie en ambitieniveau van het betrokken team
 • Kwaliteit van het projectplan

  • praktische en economische aanpak;
  • activiteitenplan; 
  • projectbegroting, opgesplitst naar projectactiviteit;

Procedure

De Adviescommissie van Take-off wordt bij het advieswerk ondersteund door een poule van onafhankelijke deskundigen. Het betreft onder meer ondernemende wetenschappers (uit verschillende wetenschapsgebieden), ondernemers en private financiers.

In de interviewronde krijgen de aanvragers de gelegenheid om hun aanvraag te presenteren aan de Adviescommissie en de onafhankelijke deskundigen in het cluster, die daarna de gelegenheid hebben tot het stellen van vragen ter nadere toelichting van de aanvraag

Meer informatie

Voor de Engelstalige formulieren zie de Engelse pagina van Take-off TO2.

Tijdspad Take-off ronde voorjaar 2020

 • 6 januari 2020 Openstelling call
 • 11 februari 2020 14:00u Deadline indiening intentieverklaring
 • 10 maart 2020 14:00u: Deadline indiening volledige aanvragen
 • 4 t/m 29 mei 2020 Periode interviewdagen
 • 22 juni 2020 Bekendmaking van het besluit (onder voorbehoud)

Het programma Take-off is een wetenschapsbreed financieringsinstrument van ZonMw en NWO (penvoerder: domein Toegepaste en Technische Wetenschappen). Take-off wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

Er is een kleine fout geconstateerd in de tabel waar het budget kan worden ingevoerd. Regel 6 en 7 van de personeelskosten en regel 4 en 5 van de materiële kosten worden niet opgeteld in het totaal. Deze fout is gecorrigeerd in alle versies van de aanvraagformulieren. Excuus voor enig ongemak.


Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

10 maart 2020 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

370.000 euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen

Programma

Take-off

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

ZonMw, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contact

Dhr. ir. T. (Tycho) Sonnemans (Programmamedewerker) Dhr. ir. T. (Tycho) Sonnemans (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001 322 t.sonnemans@nwo.nl