Take-off fase 1: Haalbaarheidsstudies WO

Ondernemende wetenschappers die willen onderzoeken of het haalbaar is om een innovatief onderzoeksresultaat commercieel toe te passen, kunnen financiering aanvragen via Take-off fase 1: Haalbaarheidsstudies WO. Dit programma is gericht op het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap.

Waarvoor

Take-off richt zich op het faciliteren en het stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het gaat daarbij om het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid die volgt op kennisontwikkeling en -benutting door onderzoekers aan deze kennisinstellingen. Het kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord, binnen alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma).

Voor wie

Onderzoekers van de volgende onderzoeksinstituten kunnen aanvragen indienen:

 • Nederlandse universiteiten (of vergelijkbare functies bij de universitaire medische centra);
 • KNAW- en NWO-instituten;
 • het Nederlands Kanker Instituut;
 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
 • onderzoekers van de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
 • NCB Naturalis;
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
 • Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Wat aanvragen

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) verstrekt financiering voor Take-off haalbaarheidsstudies in de vorm van subsidies met een maximale omvang van 40.000 euro voor de periode van maximaal een half jaar voor de uitvoering van een studie naar de haalbaarheid voor commerciële toepassing van specifieke innovatieve kennis die binnen deze onderzoeksinstellingen is ontstaan.

Wanneer

 • De deadline voor het indienen van een intentieverklaring is verstreken op 4 september 2018. Intentieverklaringen die na deze tijd worden ontvangen in de mailbox worden niet in behandeling genomen. De aanvragers die na de sluitingsdatum deze mail ontvangen worden uitgenodigd gebruik te maken van de eerst volgende mogelijkheid van een nieuwe ronde van Take-off.

 • Een volledig voorstel kan uiterlijk worden ingediend op 2 oktober 2018, 14:00 uur CET.

Beoordeling

Criteria

De rangschikkingscriteria voor Take-off WO fase 1 – haalbaarheidsstudies zijn: 

 • Kennisbasis en innovativiteit 

  • kennis die aan de basis ligt van het bedrijfsidee;
  • vernieuwende elementen; 
 • Commercieel potentieel

  • toepassingsmogelijkheden en toegevoegde waarde; 
  • markt- en commerciële perspectieven;
 • Kwaliteiten van het team 

  • wetenschappelijke expertise aanvrager(s) en ondersteunend personeel;
  • ondernemers- en commerciële vaardigheden;
  • Motivatie en ambitieniveau van het betrokken team
 • Kwaliteit van het projectplan

  • praktische en economische aanpak;
  • activiteitenplan; 
  • projectbegroting, opgesplitst naar projectactiviteit;

Procedure

De Adviescommissie van Take-off wordt bij het advieswerk ondersteund door een poule van onafhankelijke deskundigen. Het betreft onder meer ondernemende wetenschappers (uit verschillende wetenschapsgebieden), ondernemers en private financiers. De onafhankelijke deskundigen en de aanvragen worden door het Take-off bureau over drie clusters verdeeld. Deze clusters zijn bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma.

In de interviewronde krijgen de aanvragers de gelegenheid om hun aanvraag te presenteren aan de Adviescommissie en de onafhankelijke deskundigen in het cluster, die daarna de gelegenheid hebben tot het stellen van vragen ter nadere toelichting van de aanvraag

Meer informatie

Tijdspad Take-off ronde najaar 2018

 • 26 juni 2018: openstelling call 
 • 4 september 2018 14:00u CEST: deadline indiening intentieverklaring
 • 2 oktober 2018 14:00u CEST: deadline indiening volledige aanvragen
 • 5 tot 22 november 2018: periode interviewdagen
 • 10 december 2018: bekendmaking van het besluit (onder voorbehoud)

Het programma Take-off is een wetenschapsbreed financieringsinstrument van ZonMw en NWO (penvoerder: domein Toegepaste en Technische Wetenschappen). Take-off wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

For the English versions of the declaration of intent and the application form please see the English page by navigating using the button on the top right of this webpage named “English”.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

2 oktober 2018 14:00

Type

Persoonsgebonden

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development Medische Wetenschappen Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Programma

Take-off

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Partners

ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contact

Dhr. dr. X. (Xavier) Weenink (Program Officer) Dhr. dr. X. (Xavier) Weenink (Program Officer) +31 (0)30 6001 242 x.weenink@nwo.nl