Take-off fase 1: Haalbaarheidsstudies TO2

Oprichters van een startende ondernemingen, gebruikmakend van kennis van erkende TO2-instellingen, kunnen financiering aanvragen om de haalbaarheid te onderzoeken van het commercieel toepassen van een innovatief onderzoeksresultaat. Dit kan via Take-off fase 1: Haalbaarheidsstudies TO2, een programma gericht op het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse TO2-instellingen (Toegepast Onderzoek Organisaties)

Waarvoor

Take-off richt zich op het faciliteren en het stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse TO2-instellingen. Het gaat daarbij om het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid die volgt op kennisontwikkeling en -benutting door onderzoekers aan deze kennisinstellingen. Het kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord, binnen alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma). 

Voor wie

U kunt deze financiering aanvrager wanneer u oprichter bent van een startende onderneming en kennis wil overnemen, heeft overgenomen of bezit van erkende TO2-instellingen. U bent een innovatieve starter zoals beschreven in de richtlijn.

Wat aanvragen

Het Take-off TO2 programma, onderdeel haalbaarheidsstudies, verstrekt subsidies met een maximale omvang van 40.000 euro aan innovatieve TO2-starters voor het doen van een haalbaarheidsstudie naar de kans op commerciële toepassing van innovatieve onderzoeksresultaten welke ontwikkeld zijn binnen genoemde onderzoeksinstellingen. De looptijd is maximaal een half jaar.

Wanneer

 • De deadline is verstreken op 4 september 2018. Intentieverklaringen die na deze tijd worden ontvangen in de mailbox worden niet in behandeling genomen. De aanvragers die na de sluitingsdatum deze mail ontvangen worden uitgenodigd gebruik te maken van de eerst volgende mogelijkheid van een nieuwe ronde van Take-off.
 • Een volledig voorstel kan uiterlijk worden ingediend op 2 oktober 2018, 14:00 uur CEST.

Beoordeling

Criteria

De rangschikkingscriteria voor Take-off WO fase 1 – haalbaarheidsstudies zijn: 

 • Kennisbasis en innovativiteit 

  • kennis die aan de basis ligt van het bedrijfsidee;
  • vernieuwende elementen; 
 • Commercieel potentieel

  • toepassingsmogelijkheden en toegevoegde waarde; 
  • markt- en commerciële perspectieven;
 • Kwaliteiten van het team 

  • wetenschappelijke expertise aanvrager(s) en ondersteunend personeel;
  • ondernemers- en commerciële vaardigheden;
  • Motivatie en ambitieniveau van het betrokken team
 • Kwaliteit van het projectplan

  • praktische en economische aanpak;
  • activiteitenplan; 
  • projectbegroting, opgesplitst naar projectactiviteit;

Procedure

De Adviescommissie van Take-off wordt bij het advieswerk ondersteund door een poule van onafhankelijke deskundigen. Het betreft onder meer ondernemende wetenschappers (uit verschillende wetenschapsgebieden), ondernemers en private financiers.

In de interviewronde krijgen de aanvragers de gelegenheid om hun aanvraag te presenteren aan de Adviescommissie en de onafhankelijke deskundigen in het cluster, die daarna de gelegenheid hebben tot het stellen van vragen ter nadere toelichting van de aanvraag.

Meer informatie

Tijdspad Take-off ronde najaar 2018

 • 26 juni 2018: openstelling call 
 • 4 september 2018 14:00u CEST: deadline indiening intentieverklaring
 • 2 oktober 2018 14:00u CEST: deadline indiening volledige aanvragen
 • 5 tot 22 november 2018: periode interviewdagen
 • 10 december 2018: bekendmaking van het besluit (onder voorbehoud)

Het programma Take-off is een wetenschapsbreed financieringsinstrument van ZonMw en NWO (penvoerder: domein Toegepaste en Technische Wetenschappen). Take-off wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

For the English versions of the declaration of intent and the application form please see the English page by navigating using the button on the top right of this webpage named “English”.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

2 oktober 2018 14:00

Type

Persoonsgebonden

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Medische Wetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Programma

Take-off

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Partners

ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contact

Dhr. dr. X. (Xavier) Weenink (Program Officer) Dhr. dr. X. (Xavier) Weenink (Program Officer) +31 (0)30 6001 242 x.weenink@nwo.nl