Smart Industry 2019

In het samenwerkingsprogramma Smart Industry financiert NWO inzichtgevend en innovatief onderzoek op het gebied van slimme producten en diensten, die industriële en product systemen toekomst rijp maken. Specifieke multidisciplinaire onderzoekstopics in dit programma liggen op het snijvlak van: personalisatie, big data, autonome systemen, slimme systemen en slimme apparatuur.

Waarvoor

Dit programma richt zich op het snijvlak van big data, smart industry en creatieve industry, en is de tweede call. In 2016 resulteerde de eerste call in zes gehonoreerde projecten.
De SI2019 call adresseert een subset van onderwerpen die in het Smart Industry roadmap zijn beschreven:

 • Mass customization / use-based adaptation
 • Human Centered Technology / Human Technology Interaction 
 • Digital Twin
 • Cyber Physical Systems
 • (Trusted) data sharing 
 • Advanced Manufacturing 
 • Robotics 

Alle projecten moeten een duidelijke multidisciplinaire samenwerking zijn, die steunt op zowel de creatieve industrie, de High Tech Systemen en Materialen community en de Data Science/big data community. Publiek-private samenwerking is vereist, en onderzoekers mogen zowel academisch als een mix van universitaire en hogeschool researchers zijn. 

Voor wie

DDe financiering kan aangevraagd worden als u als onderzoeker verbonden bent aan een Nederlandse universiteit, NWO-instituut of een door NWO erkende kennisinstelling. De hoofdaanvrager moet een aanstelling hebben voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en de duur van onderzoek waarvoor de financiering wordt aangevraagd.

Daarnaast kunnen HBO onderzoekers aansluiten als mede-aanvrager.

Tevens kunnen onder bepaalde voorwaarden buitenlandse onderzoekers participeren. Zie voor details de brochure tekst.

Wat aanvragen

Er kan per project maximaal € 750.000,- NWO-financiering worden aangevraagd voor academisch onderzoek. En er is een top-on subsidie mogelijk door participatie van HBO-onderzoekers tot maximaal € 100.000,- per project. Deze financiering kan aangewend worden aan de volgende posten:

 • Personele kosten
 • Materiële kosten inclusief kleine investeringen tot maximaal € 160.000,- en buitenlandse reizen
 • Kennis utilisatie (maximaal € 25.000,-)
 • Buitenlandse kennisinstellingen, participatie via het zogenaamde Money follows Cooperation principe

Er is minimaal 15% in-cash en minimaal 30% totaal (in-cash en in-kind) cofinanciering nodig om in aanmerking te komen voor NWO-financiering binnen deze call. 

Wanneer

 • De deadline voor het indienen van een Expression of Interest was donderdag 27 juni 2019, 14:00:00 CEST
 • De deadline voor het indienen van een volledige aanvraag is donderdag 19 september 2019, 14:00:00 CEST.  

Beoordeling

Criteria

 • Een vooraanmelding via een Expression of Interest is verplicht voor het indienen van een volledig voorstel.
 • Een voorstel dient onderzoeksthema’s uit minimaal twee toe te passen impact domeinen te omvatten, zie ook de call for proposals brochure sectie 2.
 • Alle projecten moeten een duidelijke multidisciplinaire samenwerking zijn tussen de creatieve industrie, High Tech Systemen en Materialen, en Big Data; maatschappelijke relevantie, duurzaamheid, mens-technologie interactie en economische haalbaarheid zijn cruciale elementen. 
 • Publiek-private samenwerkingen.
 • Zowel academische als HBO onderzoekers.

Procedure

De Expressions of Interest zijn verplicht voor indiening van de uitgewerkte voorstellen. In juli geeft terugkoppeling op de EoI’s, hierbij zal speciale aandacht zijn voor de vereist multidisciplinariteit van 
De volledig uitgewerkte voorstellen worden op volledigheid en ontvankelijkheid getoetst. Vervolgens volgt een beoordeling door referenten op wetenschappelijke kwaliteit, utilisatie potentieel en passendheid binnen het programma. Een beoordelingscommissie met een samengesteld karakter dat de deelnemende disciplinaire velden vertegenwoordigd, komt tot een voorstel voor honorering aan het bestuur van het NWO domein TTW, dat in de eerste maanden van 2020 een besluit neemt.

Let op: na indiening in Isaac moet u het Expression of interest formulier e-mailen naar si2019@nwo.nl

Kenmerken

Status

Open voor uitgewerkte aanvragen, alleen op uitnodiging

Sluitingsdatum

19 september 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

4,1 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Programma

Smart Industry

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Dr. ir. Herma van Kranenburg (Senior programmamedewerker) Dr. ir. Herma van Kranenburg (Senior programmamedewerker) +31 (0)30 6001308 h.vankranenburg@nwo.nl