Perspectiefronde 2020/2021

NWO-domein TTW nodigt onderzoekers en gebruikers uit om gezamenlijk nieuwe, uitdagende onderzoeksprogramma's binnen de toepassingsgerichte en technische wetenschappen in te dienen die economische en maatschappelijke impact genereren op voor Nederland relevante thematische gebieden.

Waarvoor

Innovatie die economische en maatschappelijke impact heeft vraagt vaak een grootschalige aanpak. Voor het ontwikkelen van nieuwe technologie is het nodig nieuwe onderzoekslijnen op te zetten, oude netwerken te overstijgen en een innige samenwerking te creëren tussen wetenschappers en bedrijfsleven.

Het financieringsinstrument Perspectief richt zich op het stimuleren daarvan om zo innovatieknelpunten op te lossen. Vernieuwende kennis krijgt vorm in een toepassing die bijdraagt aan technologische innovatie met potentiële economische en maatschappelijke impact voor Nederland.

Voor wie

Wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen via consortia een omvangrijk onderzoeksprogramma rondom nieuwe technologie uitvoeren. Zo'n programma bestaat doorgaans uit vier tot acht projecten/werkpakketten die het overkoepelende thema benaderen vanuit diverse onderzoeksrichtingen, met een uitdrukkelijke focus op toepassing. Gezamenlijk zetten de partijen nieuwe onderzoekslijnen op die aansluiten bij de topsectoren.

In het consortium dienen minimaal 3 kennisinstellingen en 4 gebruikers vertegenwoordigd te zijn. Naast academische partijen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook TO2 instituten en hogescholen financiering aanvragen. Per programma dienen gebruikers een bijdrage aan de programmakosten te leveren van minimaal 30%. In de Brochure Perspectiefronde 2020/2021 (zie bijlage onderaan deze pagina) staan de call specifieke voorwaarden vermeld.

Wat aanvragen

Voor deze Perspectiefronde is een totaalbudget van 22 miljoen euro beschikbaar. NWO draagt minimaal 1,5 miljoen euro en maximaal 4 miljoen euro bij per programma. De looptijd van een Perspectiefprogramma is maximaal 6 jaar. Meer informatie over de financieringsmogelijkheden kunt u vinden in de Perspectiefbrochure 2020/2021.

Wanneer

  • Fase 1: Aanmelden programma-initiatief: donderdag 22 oktober 2020
  • Fase 2: Indienen programma-ontwerp: dinsdag 15 december 2020
  • Fase 3: Indienen programmavoorstel: dinsdag 15 juni 2021

Beoordeling

Criteria

De beoordelingscommissie beoordeelt de programma-ontwerpen (in Fase 2) en voorstellen (in Fase 3) op de twee criteria Wetenschappelijke kwaliteit en Utilisatie. Deze twee beoordelingscriteria wegen even zwaar.

Procedure

Het indienen van een Perspectief-aanvraag kent 3 fasen:

  • Fase 1, (deadline 22 oktober 2020), het aanmelden van het initiatief op de website via het aanmeldingsformulier 
  • Fase 2, indiening van programma-ontwerpen en formulier Verplichte toetsing Passendheid (deadline 15 december 2020) (via email naar ttw-perspectief@nwo.nl) en
  • Fase 3, indiening van uitgewerkte programma-voorstellen (aangepaste deadline 15 juni 2021), (via email naar ttw-perspectief@nwo.nl). De voorstellen worden beoordeeld door een multidisciplinaire beoordelingscommissie.

Meer informatie

Meer informatie over Perspectief kunt u vinden via de volgende link.

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

22 oktober 2020 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

22 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen WOTRO Science for Global Development NWO-breed Toegepaste en Technische Wetenschappen Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek NWO-Institutenorganisatie Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Perspectief

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

Het budget dat NWO beschikbaar stelt voor Perspectief-programma's is afkomstig van het Ministerie van Economische Zaken en klimaat.

Contact

Dr. ir. Anke Stekelenburg (Senior programmamedewerker) Dr. ir. Anke Stekelenburg (Senior programmamedewerker) +31 (0)30 6001314 a.stekelenburg@nwo.nl