Perspectiefronde 2019/2020

NWO-domein TTW nodigt onderzoekers en gebruikers uit om gezamenlijk nieuwe, uitdagende onderzoeksprogramma’s binnen de toepassingsgerichte en technische wetenschappen in te dienen die economische en maatschappelijke impact genereren op voor Nederland relevante thematische gebieden.

Waarvoor

Innovatie die economische en maatschappelijke impact heeft vraagt vaak een grootschalige aanpak. Voor het ontwikkelen van nieuwe technologie is het nodig nieuwe onderzoekslijnen op te zetten, oude netwerken te overstijgen en een innige samenwerking te creëren tussen wetenschappers en bedrijfsleven. Het financieringsinstrument Perspectief richt zich op het stimuleren daarvan om zo innovatieknelpunten op te lossen. Vernieuwende kennis krijgt vorm in een toepassing die bijdraagt aan technologische innovatie met potentiële economische en maatschappelijke impact voor Nederland.

Voor wie

Wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen via consortia een omvangrijk onderzoeksprogramma rondom nieuwe technologie uitvoeren. Zo'n programma bestaat doorgaans uit vier tot acht projecten die het overkoepelende thema benaderen vanuit diverse onderzoeksrichtingen, met een uitdrukkelijke focus op toepassing. Gezamenlijk zetten de partijen nieuwe onderzoekslijnen op die aansluiten bij de topsectoren.

In het consortium dienen minimaal 3 kennisinstellingen en 4 gebruikers vertegenwoordigd te zijn. Naast academische partijen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook TO2 instituten en hogescholen financiering aanvragen. Per programma dienen gebruikers een bijdrage aan de programmakosten te leveren van minimaal 30%, waarvan van de 15% in cash. In de Brochure Perspectiefronde 2019/2020 (zie bijlage onderaan deze pagina) staan de call specifieke voorwaarden vermeld.

Wat aanvragen

Voor deze Perspectiefronde is een totaalbudget van 18.9 miljoen euro beschikbaar. NWO draagt minimaal 1,5 miljoen euro en maximaal 4 miljoen euro bij per programma. De looptijd van een Perspectiefprogramma is maximaal 6 jaar. Meer informatie over de financieringsmogelijkheden kunt u vinden in de Perspectiefbrochure 2019/2020.

Wanneer

  • Fase 1: Aanmelden programma-initiatief: 5 november 2019
  • Fase 2: Indienen programma-ontwerp: 3 december 2019
  • Fase 3: Indienen programmavoorstel: 8 september 2020

Beoordeling

Criteria

De beoordelingscommissie beoordeelt de programma-ontwerpen (in Fase 2) en voorstellen (in Fase 3) op de twee criteria Wetenschappelijke kwaliteit en Utilisatie. Deze twee beoordelingscriteria wegen even zwaar. 

Procedure

Het indienen van een Perspectief-aanvraag kent 3 fasen:

  • Fase 1, (deadline 5 november), het aanmelden van het initiatief op de website,
  • Fase 2, indiening van  programma-ontwerpen en formulier Verplichte toetsing Passendheid (deadline 3 december 2019) en
  • Fase 3, indiening van uitgewerkte programma-voorstellen (aangepaste deadline 8 september 2020), worden beoordeeld door een multidisciplinaire beoordelingscommissie.

De beoordelingscommissie adviseert het TTW-Bestuur. Het TTW-Bestuur besluit in februari 2020 voor Fase 2 welke programma-ontwerpen geselecteerd zijn om uitgewerkt te worden tot een programma-voorstel. In november 2020 besluit het TTW-Bestuur welke programma-voorstellen in Fase 3 financiering ontvangen.

Meer informatie

Meer informatie over Perspectief kunt u vinden via de volgende link.Contact

Dr. ir. Anke Stekelenburg (Senior programmamedewerker) Dr. ir. Anke Stekelenburg (Senior programmamedewerker) +31 (0)30 6001314 a.stekelenburg@nwo.nl