Partnership NWO-domein TTW-Holland Innovative Potato

NWO-domein TTW en het consortium Holland Innovative Potato (H.I.P.) investeren gezamenlijk bijna 3 miljoen euro in een nieuw Partnership-programma. Daarnaast draagt het ministerie van Economische Zaken 1,5 miljoen euro bij aan onderzoekscapaciteit voor het programma bij Wageningen Research. Het onderzoeksprogramma moet leiden tot een stabieler en kwalitatief beter aardappelgewas met het oog op de kwaliteit en voedingswaarde van de verwerkte aardappel.

Onderzoekers konden projectvoorstellen indienen voor onderzoek in de agronomie en genetica en de onderlinge interactie. 

De sluitingsdatum voor indiening van aanvragen was donderdag 11 januari 2018 om 14.00 uur.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

11 januari 2018 14:00

Type

Samenwerking/uitwisseling

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen