Partnership abiotische stress in planten

In dit Partnership kunnen onderzoekers financiering aanvragen voor innovatieve onderzoeksprojecten op het gebied van abiotische stress in planten. Het partnership wordt gefinancierd door NWO domeinen Toegepaste en Technische Wetenschappen en Exacte en Natuurwetenschappen en is samen met branchevereniging Plantum opgezet.

Waarvoor

Het doel van dit programma is om meer inzicht te krijgen in de genetische variatie die ten grondslag ligt aan de interacties tussen abiotische stress en plant performance, zaadkwaliteit en kieming. Het programma is oplossingsgericht en stimuleert projecten die gericht zijn op commercieel interessante gewassen, en de vertaling van kennis tussen deze gewassen.

Het programma is gericht op het genereren van de volgende resultaten:

 • Output 1: Fysiologische mechanismen van reacties van planten op abiotische stress.
 • Output 2: Inzicht in genetische factoren en mechanismen die abiotische stressaanpassing in gewasplanten verbeteren.
 • Output 3: Nieuwe fenotyperingsplatformen om de relatie te meten tussen abiotische stress en plant performance.

Door gebruik te maken van de resultaten die via deze drie onderzoekslijnen worden verkregen, streven de partners naar substantiële vooruitgang op het gebied van abiotische stressaanpassingen in planten.

Voor wie

De financiering kan worden aangevraagd door een gepromoveerde onderzoeker bij een Nederlandse universiteit, NWO-instituut of een door NWO erkende kennisinstelling. In de NWO-subsidieregeling staat welke kennisinstellingen dat zijn. De hoofdaanvrager moet een aanstelling hebben voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en de duur van onderzoek waarvoor de financiering wordt aangevraagd.

Wat aanvragen

Er kan per project tussen de €   500.000,- en €  1.000.000,- NWO-financiering worden aangevraagd, deze bedragen zijn inclusief de verplichte 50% in cash cofinanciering per project. Deze financiering kan aangewend worden aan de volgende posten:

 • Personele kosten
 • Materiële kosten en vergoeding voor buitenlandse reizen
 • Investeringen

Wanneer

 • De deadline voor het indienen van een volledige aanvraag was dinsdag 9 juli 2019, 14:00 uur. 

Beoordeling

Criteria

 • Voorstellen moeten passen in het Partnership programma en  onderzoeksvragen op het gebied van abiotische stress in planten behandelen.
 • Voorstellen met een totaal budget van € 750.000, - of meer moeten worden ingediend door ten minste twee afdelingen met verschillende disciplines, en omvatten ten minste twee bedrijven die lid zijn van Plantum. 
 • Beoogde projectresultaten moeten van toepassing zijn op het gebied van plantenveredeling op de middellange termijn (dat wil zeggen vijf-tien jaar).
 • Het onderzoek moet passen binnen de roadmaps van de Topsector Tuinbouw en uitgangsmaterialen (in het Nederlands 'Tuinbouw en Uitgangsmaterialen': https://topsectortu.nl/nl).

Procedure

De volledige voorstellen worden beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit en utilisatie door referenten. De beoordelingscommissie komt tot een voorstel voor honorering aan het bestuur van het NWO-domein TTW, dat begin 2020 een besluit neemt. 

 


Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

9 juli 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

1.500.000,- euro exclusief 50% cash cofinanciering

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

Plantum

Contact

Mw. dr. T. (Tamara) van Mölken (Senior programmamedewerker) Mw. dr. T. (Tamara) van Mölken (Senior programmamedewerker) +31 (0)30 600 1323 t.vanmolken@nwo.nl

Contact

Mw. dr. M. (Mirka) Macel (Programmamedewerker) +31 (0)30 600 139 2 m.macel@nwo.nl

Contact

Dr. Bea Pauw Dr. Bea Pauw +31 (0)70 3440734 b.pauw@nwo.nl