Open Technologieprogramma

Onderzoekers uit alle vakgebieden kunnen via het Open Technologieprogramma voorstellen indienen voor toepassingsgericht technisch-wetenschappelijk onderzoek. Doel van dit programma is het realiseren van kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers. Voor bedrijven en partners biedt het een laagdrempelige manier om aan te sluiten bij toepassingsgericht onderzoek. Dit kan door het leveren van een financiële of materiële bijdrage.

Waarvoor

Het Open Technologieprogramma richt zich op technisch-wetenschappelijk onderzoek en kenmerkt zich door het ontbreken van disciplinaire grenzen. Met het Open Technologieprogramma wordt het realiseren van kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers beoogd, wat in lijn is met de missie van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen. Het Open Technologieprogramma biedt een laagdrempelige manier voor bedrijven en partners om aan te sluiten bij toepassingsgericht onderzoek. Meerdere bedrijven en partners kunnen deelnemen in een project. Onderzoeksaanvragen worden getoetst op zowel wetenschappelijke kwaliteit als het utilisatieperspectief. Beide criteria wegen even zwaar bij de besluitvorming.

Voor wie

Onderzoekers van de volgende onderzoeksinstituten kunnen aanvragen indienen:

  • Nederlandse universiteiten (of vergelijkbare functies bij de universitaire medische centra);
  • KNAW- en NWO-instituten;
  • het Nederlands Kanker Instituut;
  • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
  • onderzoekers van de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
  • NCB Naturalis;
  • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
  • Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Voor bedrijven en partners biedt het Open Technologieprogramma een laagdrempelige manier om aan te sluiten bij toepassingsgericht onderzoek. Dit kan door het leveren van een financiële of materiële bijdrage. Per project kunnen meerdere bedrijven en partners deelnemen.

Wat aanvragen

Per project draagt het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen maximaal 750.000 euro (incl. btw) bij. Bij projecten met een investeringskarakter (>250.000 euro aan apparatuur) is die bijdrage maximaal 1 miljoen euro (incl. btw).

Het totaalbudget van het Open Technologieprogramma bedraagt voor 2019 26 miljoen euro (inclusief btw). Zes keer per jaar vinden er toekenningsrondes plaats, waarbij gemiddeld per ronde ruim 4 miljoen euro is te verdelen. In 2018 was het honoreringspercentage circa 30 procent.

Wanneer

Het indienen van onderzoeksvoorstellen binnen het Open Technologieprogramma kan het hele jaar door.

Beoordeling

Criteria

Onderzoeksaanvragen worden getoetst op zowel wetenschappelijke kwaliteit als het utilisatieperspectief. Beide criteria wegen even zwaar bij de besluitvorming.

Als de totale projectkosten hoger zijn dan 500.000 euro is een bijdrage in de projectkosten (cofinanciering) door (een) gebruiker(s) verplicht en wel 25% van het meerdere boven de 500.000 euro. De maximale looptijd per project is 6 jaar. Bij elk project is het instellen van een gebruikerscommissie  verplicht. Onderzoeksaanvragen moeten voldoen aan de eisen die NWO stelt rondom datamanagement. Onderzoekers die voor hun onderzoek gebruik maken van genetische bronnen in/uit het buitenland dienen zich op de hoogte te stellen van het Nagoya Protocol.

Procedure

Hoogstaande wetenschappelijke kwaliteit én utilisatie zijn de twee criteria waarop aanvragen door internationale onafhankelijke referenten worden beoordeeld. Het onderzoeksvoorstel, de referentcommentaren en het weerwoord van de indieners vormen samen een protocol. Op basis van de protocollen bepaalt een jury een prioriteitsvolgorde. Het NWO-domeinbestuur Toegepaste en Technische Wetenschappen neemt het uiteindelijke honoreringsbesluit. Er worden ongeveer 20 voorstellen tegelijk beoordeeld.

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen streeft naar een behandelingstermijn van 6 maanden van onderzoeksaanvragen die voldoen aan de vormeisen. Bij grote investeringen of speciale infrastructurele voorzieningen, kan de behandelingsduur oplopen. Dit geldt tevens voor onderzoeksaanvragen waarvoor overleg over intellectueel eigendom nodig is.

Meer informatie

Vanaf 1 juli 2019 zijn de nieuwe personeelstarieven met betrekking tot het 'akkoord overlaten werkgeverschap NWO/VSNU' van kracht. Voor NWO-domein TTW zijn deze tarieven nog altijd zonder opslag voor het risico van werkloosheid. Voor aanvragen ingediend na 30 juni 2019 dienen de nieuwe bedragen opgenomen te zijn in de aanvraagbegroting. LET OP: Om de nieuwe tarieven in de begroting in ISAAC te verwerken dient u GEEN vinkje te plaatsen bij ‘Ik ga akkoord met de gehanteerde standaard tarievenlijst’.


Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

Doorlopend aanvragen

Type

Programmagebonden

Budget

Budget 2019: 26 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen

Programma

Open Technologie Programma

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Contact

Mw. S. (Shirley) Baert (Programmamedewerker) Mw. S. (Shirley) Baert (Programmamedewerker) +31 (0)30 600 13 26 s.baert@nwo.nl

Contact

Ir. Erwin Onderdijk (Senior programmamedewerker) Ir. Erwin Onderdijk (Senior programmamedewerker) +31 (0)30 6001290 e.onderdijk@nwo.nl