Open Technologieprogramma 2020

Onderzoekers uit alle vakgebieden kunnen via het Open Technologieprogramma voorstellen indienen voor toepassingsgericht technisch-wetenschappelijk onderzoek. Doel van dit programma is het realiseren van kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers. Voor bedrijven en partners biedt het een laagdrempelige manier om aan te sluiten bij toepassingsgericht onderzoek. Dit kan door het leveren van een financiële of materiële bijdrage.

Waarvoor

Het Open Technologieprogramma richt zich op technisch-wetenschappelijk onderzoek en kenmerkt zich door het ontbreken van disciplinaire grenzen. Met het Open Technologieprogramma wordt de missie van NWO-domein TTW, het realiseren van kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers, beoogd. Onderzoeksaanvragen worden getoetst op zowel wetenschappelijke kwaliteit als het utilisatieperspectief. Beide criteria wegen even zwaar bij de besluitvorming.

Voor wie

Onderzoekers van de volgende onderzoeksinstituten kunnen aanvragen indienen:

  • Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
  • Universitaire medische centra;
  • KNAW- en NWO-instituten;
  • het Nederlands Kanker Instituut;
  • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
  • de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
  • NCB Naturalis;
  • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
  • Prinses Máxima Centrum.

Voor bedrijven en partners biedt het Open Technologieprogramma een laagdrempelige manier om aan te sluiten bij toepassingsgericht onderzoek. Dit kan door het leveren van een financiële of materiële bijdrage. Per project kunnen meerdere bedrijven en partners deelnemen.

Wat aanvragen

Per project kan maximaal 850.000 euro (incl. btw) aangevraagd worden bij NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen. Bij projecten met een investeringskarakter (>150.000 euro aan apparatuur) kan maximaal 1 miljoen euro (incl. btw) worden aangevraagd. Binnen het budget kan gebruik gemaakt wordt van modules voor personeel, materiële kosten, investeringen, kennisbenutting, internationalisering en money follows cooperation. De looptijd van projecten binnen het Open Technologieprogramma is maximaal 6 jaar.

Wanneer

Het indienen van onderzoeksvoorstellen binnen het Open Technologieprogramma kan het hele jaar door. Indien de verwachting bestaat dat het subsidieplafond voor 31 december 2020 wordt bereikt, zal het tijdvak dat op dat moment openstaat worden gesloten.

Beoordeling

Criteria

Onderzoeksaanvragen worden getoetst op zowel wetenschappelijke kwaliteit als het utilisatieperspectief. Beide criteria wegen even zwaar bij de besluitvorming.

Als de totale projectkosten hoger zijn dan 600.000 euro is een bijdrage in de projectkosten (cofinanciering) door (een) gebruiker(s) verplicht en wel 25% van het meerdere boven de 600.000 euro. De maximale looptijd per project is 6 jaar.

Bij elk project is het instellen van een gebruikerscommissie  verplicht. Onderzoeksaanvragen moeten voldoen aan de eisen die NWO stelt rondom datamanagement. Onderzoekers die voor hun onderzoek gebruik maken van genetische bronnen in/uit het buitenland dienen zich op de hoogte te stellen van het Nagoya Protocol.

Procedure

Hoogstaande wetenschappelijke kwaliteit en utilisatie zijn de twee criteria waarop aanvragen door internationale onafhankelijke referenten worden beoordeeld. Het voorstel, de referentenrapporten en het weerwoord worden vervolgens door een onafhankelijke multidisciplinaire jury die bestaat uit 10 tot 12 leden gescoord op beide criteria. Op basis van deze scores wordt een rangorde bepaald.

Het bestuur van het NWO-domein TTW neemt de honoreringsbesluiten primair op basis van de prioritering van de onderzoeksaanvragen. Een jury behandelt doorgaans een pakket van 18 voorstellen. Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen streeft naar een behandelingstermijn van 6 maanden van onderzoeksaanvragen die voldoen aan de vormeisen.

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

Doorlopend aanvragen

Type

Programmagebonden

Budget

23 miljoen

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen

Programma

Open Technologie Programma

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Dr. ir. S. (Shirley) Baert (Programmamedewerker) Dr. ir. S. (Shirley) Baert (Programmamedewerker) +31 (0)30 600 13 26 s.baert@nwo.nl

Contact

Drs. ing. Dieuwke Voorhoeve (Programmamedewerker) Drs. ing. Dieuwke Voorhoeve (Programmamedewerker) +31 (0)3 06001375 d.voorhoeve@nwo.nl