Open Mind

Onderzoekers met ideeën voor het verbeteren van de wereld kunnen via het Open Mind-programma financiering aanvragen. NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) is op zoek naar verrassende nieuwe onderzoeksideeën die met behulp van technologie kunnen leiden tot toepassingen met een maatschappelijke impact. Onderzoekers worden uitgenodigd om out-of-the-box ideeën in te dienen die bijdragen aan duurzame oplossingen voor mondiale maatschappelijke uitdagingen (in lijn met people, planet, profit).

Waarvoor

Onderzoekers zijn vaak maatschappelijk betrokken en vol van ideeën om de wereld te verbeteren met behulp van technologie. Het Open Mind-programma biedt een mogelijkheid om dergelijke ideeën in de praktijk te brengen. Bedenk hoe enkele van de meest uitdagende problemen ter wereld op te lossen zijn: technologie gebruiken om ziekten te bestrijden, onderwijs te verbeteren, rampencommunicatiesystemen te creëren, mensen met een handicap te empoweren of ecologische duurzaamheid te bevorderen. De nadruk ligt op nieuwe ideeën die nog niet zijn onderzocht door de aanvragers of in de bredere onderzoeksgemeenschap. Lees meer op de programmapagina over de onderzoeksideeën die Open Mind-financiering ontvingen in 2015-2019.

Voor wie

Onderzoekers (inclusief wetenschappelijk personeel, PhD, postdoc) van de volgende onderzoeksinstituten kunnen aanvragen indienen:

 • Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
 • Universitaire medische centra;
 • KNAW- en NWO-instituten;
 • het Nederlands Kanker Instituut;
 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
 • de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
 • NCB Naturalis;
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
 • Prinses Maxima Centrum.

Wat aanvragen

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen heeft een totaalbudget van 250.000 euro beschikbaar. Vijf Open Mind-beurzen ontvangen een subsidie, met een maximum van 50.000 euro (inclusief Nederlandse btw), elk voor de duur van een jaar.

Open Mind financiert projectspecifieke kosten van:

 1. tijdelijk aangesteld personeel bij het project van het onderzoeksinstituut;
 2. research leave voor aanvragers;
 3. materialen;
 4. buitenlandse reizen.

Wanneer

De deadline voor het indienen van projectvoorstellen (inclusief een korte film) is 8 september, 14:00 uur (Midden-Europese zomertijd) 2020.

Beoordeling

Criteria

Het onderzoeksvoorstel moet in overeenstemming zijn met het doel van de Open Mind-beurs en moet bijdragen aan oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen (people, planet, profit). Aanvragen moeten worden gekenmerkt door hun hoogrisico-profiel en onconventionele onderzoeksmethoden.

Aanvragen worden beoordeeld voor:

 • Originaliteit
 • Kwaliteit van het projectplan
 • Urgentie
 • Potentiële impact

Procedure

NWO-domein TTW stelt een onafhankelijke multidisciplinaire beoordelingscommissie samen bestaande uit hoogopgeleide en/of ervaren leden met technologische ontwikkeling en maatschappelijke behoeften. Er zullen maximaal vijftien voorstellen worden geselecteerd die door de beoordelingscommissie verder worden geëvalueerd tijdens de pitchsessie op het innovatiefestival van NWO, TEKNOWLOGY. Aanvragers moeten aanwezig zijn op deze conferentie op 17 november 2020 om hun geselecteerde voorstel te pitchen en te bespreken (locatie nader te bepalen). Na de pitchsessie selecteert de beoordelingscommissie maximaal vijf voorstellen. Aanvragers die financiering ontvangen, worden verzocht om de onderzoeksresultaten te presenteren tijdens de jaarlijkse conferentie in 2021.Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

8 september 2020 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

50.000 euro voor een jaar

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen

Programma

Open Mind

Speerpunt

Kennisbenutting (2019-2022)

Contact

Anne van der Ham, MSc (Programmamedewerker) Anne van der Ham, MSc (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001316 a.vanderham@nwo.nl

Contact

Dhr. dr. R. (Rob) Hermans (Programmamedewerker) Dhr. dr. R. (Rob) Hermans (Programmamedewerker) 030 6001 317 r.hermans@nwo.nl