NACTAR: (pre-)klinische studies

Deze oproep tot het indienen van voorstellen staat open voor gepromoveerde onderzoekers die projecten willen ontwikkelen voor (pre-)klinische validatie van nieuwe antimicrobiële moleculen en alternatieven voor antibiotica, die beschikbaar en toegankelijk moeten worden voor het gezondheidszorgsysteem voor een eerlijke en betaalbare prijs.

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Waarvoor

Deze NACTAR-oproep voor (pre) klinische studies wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS en heeft tot doel  studies te ondersteunen die erop gericht zijn om nieuw ontwikkelde antibiotica, producten en / of alternatieve behandelingen in de fase van (pre) klinische testen te brengen. Verwacht wordt dat projecten bijdragen aan de vertaling van eerder ontwikkelde verbindingen, therapieën en / of behandelingen naar de kliniek, gericht op het genezen van humane infectieziekten veroorzaakt door MDR-bacteriën. 
Om dit doel te bereiken kunnen onderzoeksactiviteiten die in aanmerking komen bestaan uit (delen van) pre-klinische, fase 0, fase 1 of vroege fase fase 2 klinische studie met duidelijk omschreven (klinische) eindpunten. De beoogde aanpak moet voldoen aan criteria van de Europese Geneesmiddelen Autoriteit (EMA) en / of de Internationale Raad voor harmonisatie van technische voorschriften voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (ICH).

Voor wie

Wetenschappers in dienst van (technische) universiteiten in het Koninkrijk der Nederlanden, evenals instituten die in aanmerking komen voor financiering door NWO, kunnen een voorstel indienen. Bedrijven uit de sector (MKB of industrie) kunnen deelnemen aan het project als (potentiële) gebruiker die niet verplicht is om cofinanciering bij te dragen.
Binnen de NACTAR-oproep voor (pre-) klinische studies kunnen aanvragers hun naam koppelen aan één (1) voorstel als hoofdaanvrager en aan één (1) voorstel als medeaanvrager.

Wat aanvragen

De financiering die per project kan worden aangevraagd is minimaal 200.000 euro tot maximaal 1 miljoen euro voor een project met een maximale looptijd van 2 jaar. Project-specifieke kosten voor tijdelijk personeel, verbruiksgoederen en andere materialen kunnen worden gefinancierd uit het projectbudget.
Lees de richtlijn voor aanvragers in de oproep tot het indienen van voorstellen aandachtig door. De projecten moeten binnen 6 maanden na honorering van het project van start gaan.

Wanneer

  • De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen was 14 januari 2020 om 14:00 uur.
  • De deadline voor het indienen van volledige voorstellen is 26 mei 2020 om 14:00 uur.

Beoordeling

Criteria

Voorstellen worden door de beoordelingscommissie beoordeeld op basis van de volgende drie criteria. Voor elk van deze criteria zijn deel aspecten gedefinieerd in de oproep.

  1. Projectaanpak & team
  2. Relevantie en innovatieve aspecten
  3. Klinisch en commercieel potentieel

Procedure

Alle ingediende vooraanmeldingen worden beoordeeld door de beoordelingscommissie op basis van beoordelingscriterium 2. Het advies van de beoordelingscommissie wordt samen met de opmerkingen van NWO ten behoeve van de voorbereiding van het volledige voorstel gedeeld met de aanvragers. Houd er rekening mee dat in het geval van voorselectie (optioneel) vooraanmeldingen beoordeeld worden op criterium 2 in relatie tot het gevraagde budget. Voorselectie wordt toegepast wanneer 4 maal meer pre-proposals ingediend worden dan kunnen worden gehonoreerd uit het beschikbare budget.

Alle ontvankelijke volledige voorstellen worden ter beoordeling voorgelegd aan een beoordelingscommissie van deskundigen en de aanvragers worden uitgenodigd voor een interview. Het Domeinbestuur van TTW neemt een besluit over honorering en afwijzing van onderzoeksaanvragen op basis van het honorerings-/prioriteringsadvies van de beoordelingscommissie.

Meer informatie

De oproep tot het indienen van voorstellen voor (pre-)klinische studies is onderdeel van het onderzoeksprogramma NACTAR wat gefinancierd is door het ministerie van VWS en NWO. Deze oproep wordt uitgevoerd door NWO-domein TTW in nauwe samenwerking met het Nederlands Antibiotic Development Platform (NADP).

Aan de informatie op deze webpagina kunnen geen rechten worden ontleend. Neem voor vragen over deze oproep of de beschikbare onderstaande documenten contact op met NWO-domein TTW.

Kenmerken

Status

Open voor uitgewerkte aanvragen, alleen op uitnodiging

Sluitingsdatum

26 mei 2020 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

1 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

Netherlands Antibiotics Development Platform, Ministerie van VWS

Contact

Dr. ir. Gerdine Stout (Programmamedewerker) Dr. ir. Gerdine Stout (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001325 g.stout@nwo.nl

Contact

Mw. dr. T. (Titia) Plantinga (Senior programmamedewerker) Mw. dr. T. (Titia) Plantinga (Senior programmamedewerker) +31 (0)30 6001307 t.plantinga@nwo.nl