Mastering Complexity - MasCot

In de Partnership call Mastering Complexity (MasCot) financiert NWO domein Toegepaste en Technische Wetenschappen samen met het Embedded Systems Innovation (ESI) Centrum van TNO inzichtgevend en innovatief onderzoek in de volgende generatie van engineering methodologieën die helpen bij het beheersen van de toenemende mate van complexiteit van high-tech systemen.

Waarvoor

Het Partnership heeft als doel het onderzoeken en leveren van de volgende generatie van engineering-methodologieën, waarbij een aantal formalismen, technieken, methoden en tools worden geïntegreerd, die helpen bij het beheersen van de toenemende complexiteit van high-tech systemen. Deze doelstelling draagt bij aan een hogere kwaliteit en lagere ontwikkelingskosten van zogenaamde cyber-physical systemen. Onderzoeksfinanciëring is beschikbaar voor de volgende thema's:

 • Model Inference;
 • Run-time Scheduling of Diverse and Dynamic Systems;
 • Model-based Restructuring of Legacy Systems;
 • Verification and Validation of Diverse and Evolving Non-deterministic Systems.

Door toepassing van de onderzoeksresultaten ambiërt ESI met haar partners een naadloze aansluiting van academische onderzoeksresulaten bij industriële high-tech bedrijven. Ingediende voorstellen en beoogde resultaten moeten duidelijk een utilisatie potentieel voor ESI en haar partners omvatten.

Voor wie

De financiering kan aangevraagd worden als u een gepromoveerde onderzoeker bent bij een Nederlandse universiteit, NWO-instituut of een door NWO erkende kennisinstelling. In de NWO-subsidieregeling staat welke kennisinstellingen dat zijn. De hoofdaanvrager moet een aanstelling hebben voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en de duur van onderzoek waarvoor de financiering wordt aangevraagd.  

Wat aanvragen

Er kan per project maximaal € 750.000,- NWO-financiering worden aangevraagd. Deze financiering kan aangewend worden aan de volgende posten:

 • Personele kosten
 • Materiële kosten en vergoeding voor buitenlandse reizen
 • Investeringen

Er is geen in-cash noch in-kind financiering nodig om in aanmerking te komen voor NWO-financiering binnen deze call. 

Wanneer

 • Op donderdag 24 januari heeft een informatie en matchmaking event plaatsgevonden.
 • De deadline voor het indienen van een vooraanmelding was dinsdag 26 februari 2019, 14:00:00 CET.
 • De deadline voor het indienen van een volledige aanvraag was dinsdag 14 mei 2019, 14:00:00 CEST. 

Beoordeling

Criteria

 • Een voorstel moet vooraf aan indiening besproken worden met ESI om te waarborgen dat het voorstel de beoogde thematiek omvat.
 • De beoogde projectresultaten moeten toepasbaar zijn voor ESI en haar partners.
 • Een voorstel dient duidelijk de onderzoeksuitdagingen (minimaal twee), thema's (minimaal een) en categorie van doelstellingen (liefst meerdere) te benoemen die omvat worden, zie ook de call for proposals brochure pagina's 8 t/m 11.
 • Het wordt aangemoedigd om een voorstel in te dienen door een of meer onderzoeksgroepen van verschillende Universiteiten.
 • Een vooraanmelding is verplicht voor het indienen van een volledig voorstel.

Procedure

De vooraanmeldingen worden in maart 2019 door een beoordelingscommissie beoordeeld op passendheid binnen het Partnership programma. Op basis van deze beoordeling worden aanvragers uitgenodigd voor 7 mei 2019 een uitgewerkt voorstel in te dienen. De volledige voorstellen worden door referenten beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit, utilisatie potentieel en passendheid binnen het programma. De beoordelingscommissie komt tot een voorstel voor honorering aan het bestuur van het NWO domain TTW, dat in december 2019 een besluit neemt.  

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

14 mei 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

3 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen

Programma

Partnership

Speerpunt

Kennisbenutting (2019-2022)

Contact

Mw. S.S. (Sandy) Kalisingh MSc. (Programmamedewerker) Mw. S.S. (Sandy) Kalisingh MSc. (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001 220 s.kalisingh@NWO.NL