M4S KIP-call 2018

Onderzoekers vanuit universiteiten en HBO-lectoren kunnen vanuit tenminste twee verschillende groepen maximaal 50.000 euro financiering aanvragen voor een Klein Innovatief Project dat aansluit bij een eerder gehonoreerd project binnen het Maps4Society-programma of een nog niet opgepakt thema binnen het gedefinieerde onderzoeksveld aanpakt.

 

Let op: De financiële planning Excel is aangepast voor het HBO onderdeel, download deze laatste versie onderaan de pagina.

Waarvoor

Binnen het Samenwerkingsprogramma Maps4Society van NWO met een consortium van Rijkswaterstaat, Kadaster, Netherlands Space Office en NCG, is wordt opgeroepen to onderzoek binnen de volgende onderzoeksthema's:
Dynamic data and harmonisation; Managing Big Data; Data quality assessment, Satellites-as-a-service; Volunteered geographic information; Geo-information infrastructure governance;
en gericht op de volgende toepassingsgebieden:
Object life-cycle management; Water management; Deformation monitoring; Crisis mangement; Smart cities / human environment.
In een eerste ronde zijn 6 grote projecten en 5 KIPpen (Kleine Innovatieve Projecten) gehonoreerd. In deze call, gericht op innovatie en doorbraken in de genoemde toepassingsgebieden, wordt gezocht naar KIPpen die aansluiten bij een eerder gehonoreerd project of die een combinatie van onderzoeksthema/toepassingsgebied aanpakken dat nog volstrekt niet aan de orde is geweest.

Voor wie

Onderzoekers die voldoen aan de voorwaarden voor het aanvragen van een project in het Open Technologieprogramma en HBO-lectoren kunnen aanvragen. Er moeten tenminste twee verschillende onderzoeksgroepen samenwerken binnen een project.
Samenwerking tussen een universiteit en een HBO-instelling is een pre.

Wat aanvragen

Er kan maximaal 50.000 euro worden aangevraagd voor een periode van in principe maximaal een jaar. De Programmacommissie kan toestemming verlenen voor een looptijd tot maximaal twee jaar als dat voor het onderzoek noodzakelijk is.

Wanneer

  • De call sluit op 30 november 2018, 14:00h CET (Central European Time).

Beoordeling

Criteria

De volgende criteria zullen worden gehanteerd:

  • Het voorstel moet zich op tenminste één van de toepassingsgebieden richten door onderzoek in één of meer van de grote onderzoeksthema's
  • Een voorstel moet door tenminste twee onderzoeksgroepen uit verschillende universiteiten (inclusief HBO) of van verschillende disciplines worden ingediend
  • Bij het onderzoek in een voorstel moeten wetenschap, overheid en bedrijven worden betrokken
  • Projecten moeten significant bijdragen aan de ontwikkeling van een geïntegreerde geo-informatie procesketen
  • Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan het realiseren op basis van de onderzoeksresultaten van maatschappelijke impact in de breedste zin.

Procedure

De voorstellen zullen door de leden van de Programmacommissie onafhankelijk worden becijferd. Op basis van de cijfers voor wetenschappelijke kwaliteit, utilisatie en passendheid in het programma worden de prioriteiten bepaald die in een vergadering van de PC worden besproken. De PC komt tot een voorstel voor honorering aan het TTW-Bestuur, dat het uiteindelijke besluit neemt in zijn vergadering van februari of maart van 2019.

 


Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

30 november 2018 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

Maximaal 350.000 euro is beschikbaar voor maximaal zeven projecten

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Partners

Rijkswaterstaat, Kadaster, NWO (Netherlands Space Office) en NCG (Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-informatica)

Contact

Drs. Paul Blank (Programmamedewerker) Drs. Paul Blank (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001347 p.blank@nwo.nl