Industrial Doctorates

Recent stelde de staatssecretaris van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) een financiële impuls beschikbaar voor het aanstellen van promovendi die deels in kennisinstellingen en deels in het bedrijfsleven werkzaam zijn: Industrial Doctorates. Als pilot is deze call for proposals ontwikkeld. De call is nadrukkelijk bedoeld voor onderzoekers uit alle wetenschappelijke disciplines, maar wel in samenwerking met bedrijven. Dit kan met elk type bedrijf zijn en vooral het mkb wordt uitgenodigd om te participeren.

Waarvoor

De Industrial Doctorates call maakt intensieve samenwerking mogelijk in promotieprojecten uitgevoerd binnen zowel een kennisinstelling als bedrijf op elk wetenschappelijk gebied. Naast talentontwikkeling op het onderzoeksgebied versterkt of creëert deze opzet de toepassing van de opgedane wetenschappelijke kennis in een publiek-private samenwerking (PPS). De opzet draagt bij aan het relatief snel toepassen of doorontwikkelen van wetenschappelijke  kennis relatief snel (na of parallel aan de promotie).

Voor wie

Onderzoekers (minimaal UD) met een vast dienstverband bij een van de Nederlandse universiteiten, Universitaire Medische Centra, KNAW- en NWO-instituten, het Nederlands Kanker Instituut, het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen, de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble, NCB Naturalis, Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL) en het Prinses Maxima Centrum kunnen een aanvraag indienen.

Een aantal belangrijke voorwaarden zijn:

 • in het budget is een onderscheid tussen afstuderende of afgestudeerde masterstudenten (compartiment I) en werknemers die in dienst zijn van het deelnemende bedrijf (compartiment II);
 • indiening met vacante posities is niet toegestaan;
 • projecten moeten aansluiten op bestaande publiek-private Samenwerking (PPS) of een overtuigend nieuw PPS vormen;
 • per aanvrager kan slechts één aanvraag worden ingediend;
 • in elk project wordt cofinanciering door het bedrijf verlangd (voor mkb gelden lagere eisen); 
 • per bedrijf wordt maximaal één project per compartiment toegekend. 

Wat aanvragen

De maximaal aan te vragen NWO-subsidie per project bedraagt 222.563 Euro. Dit budget is primair bedoeld voor personele kosten (tarief van 217.563 Euro ) en bijbehorende benchfee (5.000 Euro): een PhD project voor een periode van maximaal vier jaar o.b.v. fulltime aanstelling bij een door NWO erkende kennisinstelling. In geval van afwijkende aanstellingen en bijbehorende kosten (korter, kleiner, langer door een part time aanstelling) zullen naar rato moeten worden aangegeven en berekend in de aanvraag. In geval van een parttime aanstelling mag de promotie maximaal vijf jaar duren. 

Additionele uitgaven ten behoeve van het project/de promotie door de kennisinstelling, onder te verdelen naar ‘materiële uitgaven’ en ‘investeringen’ , kunnen worden begroot met dekking door private cofinanciering.

Wanneer

De deadline voor het indienen van aanvragen was dinsdag 16 januari 2018, 14.00 uur CET.

Beoordeling

Criteria

De beoordeling vindt plaats aan de hand van de criteria:

 • kwaliteit van de kandidaat en de onderzoeksgroep;
 • wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoeksvoorstel;
 • utilisatie.

Procedure

Beoordeling vindt plaats door de NWO-brede commissie die de raad van bestuur van NWO adviseert in haar besluit over de aanvragen. De commissie heeft het oordeel van referenten en een weerwoord, voorselectie en een interview tot haar beschikking in haar beoordeling.

Meer informatie

Voor ondersteuning kan contact opgenomen worden met de leden van het Industrial Doctorates team. Zij kunnen geïnteresseerde onderzoekers en bedrijven van informatie en hulp voorzien. Het NWO Industrial Doctorates team bestaat uit:

 • Erwin Onderdijk, NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW)
 • Inge van Leeuwen, NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW)
 • Kirsten de Bruijn-spoorendonk, NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW)
 • Marianne Biegstraaten, toekomstig NWO-domein Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw)

Meer informatie over de call www.nwo.nl/industrialdoctorates