Humane Meetmodellen 2.0: voor gezondheidsonderzoek naar ziekte en preventie

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), ZonMw en Topsector Life Sciences & Health (LSH; Health~Holland) stellen gezamenlijk 5,55 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling en validatie van humane meetmodellen. Binnen het onderzoeksprogramma wordt via publiek-private samenwerkingen bijgedragen aan effectiever gezondheidsonderzoek voor de mens dat minder afhankelijk wordt van proefdieronderzoek.

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning. 

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom aankomende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

N.B. De overige informatie op deze financieringspagina wordt pas aangepast wanneer alle wijzigingen definitief zijn.

Waarvoor

Het doel van het programma Humane meetmodellen is om de ontwikkeling van nieuwe, efficiëntere humane meetmodellen voor gezondheidsonderzoek te stimuleren, om hiermee de toepasbaarheid van onderzoeksresultaten voor de mens te verbeteren en te versnellen. De focus van de huidige call binnen dit programma ligt op de ontwikkeling van humane meetmodellen voor onderzoek naar ziekte en/of voor preventie van ziekte (inclusief toxiciteitsonderzoek).

Voor wie

De financiering kan worden aangevraagd door ervaren en gepromoveerde onderzoekers met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. In de NWO-subsidieregeling  staat welke kennisinstellingen dat zijn. Mede-aanvragers zijn eveneens gepromoveerde onderzoekers met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkende onderzoeksinstelling.Samenwerking tussen tenminste twee onderzoekers uit twee verschillende disciplines en tenminste vier gebruikers waarvan twee private partijen met 
winstoogmerk is een voorwaarde voor de indiening.

De minimale verplichte bijdrage door private partijen is afhankelijk van het type onderzoek dat wordt uitgevoerd en kan door meerdere private partijen samen geleverd worden.

Wat aanvragen

Er kan per project maximaal 1.000.000 euro financiering worden aangevraagd. De projectduur mag minimaal 2 jaar en maximaal 4 jaar zijn. De financiering kan benut worden voor de volgende posten:

 • Personele kosten
 • Materiële kosten en vergoeding voor buitenlandse reizen
 • Investeringen

Management, administratie en verantwoording van het project zal worden uitgevoerd volgens het beleid van NWO-domein TTW en volgens de eisen van de PPS-toeslag toegekend aan NWO-domein TTW door Topsector LSH namens de SGF. Meer informatie over de inhoudelijke en financiële verantwoording staat in de Call for proposals.

Wanneer

 • De deadline voor indiening is uitgesteld. NWO maakt vóór 6 april (of later als de datum voor de door de overheid ingestelde maatregelen verschuift) de herziene planning van de ronde bekend.

Beoordeling

Criteria

 • Het project moet een hoog utilisatie potentieel hebben en bijdragen aan de missies van de partners
 • Het project moet bijdragen aan de doelstellingen van de call en passen binnen de onderzoeksroadmap van Topsector LSH zoals weergegeven in de Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023 'Gezondheid en zorg' 
 • Proefdieronderzoek is alleen voor validatiedoeleinden toegestaan en onder voorwaarden zoals vermeld in de call for proposals
 • Er geldt een minimale cofinancieringseis en alle consortium partners dienen een bijdrage te leveren aan de totale project kosten.
 • De aanvraag dient te vallen binnen de criteria voor het inzetten van PPS-toeslag vam Topsector LSH zoals vermeld in de Call for proposals.
 • De werkpakketten binnen de aanvraag moet vallen binnen de criteria voor fundamenteel- of industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling volgens de PPS-definities voor type onderzoek van Topsector LSH.
 • Binnen projecten dienen Partnership-specifieke afspraken gemaakt te worden op het gebied van Intellectueel Eigendom volgens de consortium-projectovereenkomst.

Procedure

Het voorstel zal worden beoordeeld door (internationale) referenten en een onafhankelijke beoordelingscommissie op wetenschappelijke kwaliteit en utilisatieperspectief. De beoordelingscommissie adviseert met betrekking tot de te honoreren voorstellen. Dit advies zal aan het bestuur van de SGF en ZonMw gepresenteerd worden waarna het bestuur van NWO-domein TTW  hier in december 2020 een besluit over zal nemen.

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

16 juni 2020 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

5.55 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen

Programma

Partnership

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen, ZonMw, Topsector LSH

Contact

Lisette Krul, MSc (Programmamedewerker) Lisette Krul, MSc (Programmamedewerker) 030 600 1305 Humanemeetmodellen2.0@NWO.NL

Contact

Marjolein van Dalen (Programmamedewerker) Marjolein van Dalen (Programmamedewerker) 030 600 1234 Humanemeetmodellen2.0@NWO.NL