HTSM 2018

De Open Call HTSM2018 staat open voor financieringsaanvragen voor toepassingsgericht onderzoek op het gebied van High Tech Systemen en Materialen. Aanvragen kunnen worden ingediend door hoogleraren en universitaire (hoofd)docenten (of vergelijkbare posities) met een vaste aanstelling of een tenure track positie.

Waarvoor

De  HTSM-call van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) is een uitvloeisel van het topsectorenbeleid. TTW daagt onderzoekers en bedrijven uit gezamenlijk kennis te ontwikkelen voor technologische doorbraken en innovatieve toepassingen. Het programma richt zich op het stimuleren van excellent wetenschappelijk onderzoek binnen de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM), om zodoende de internationale concurrentiepositie van Nederland op dit gebied te versterken.

Voor wie

  • Aanvragen kunnen worden ingediend door hoogleraren  en universitaire (hoofd)docenten (of vergelijkbare posities) met een vaste aanstelling of een tenure track positie.
  • Alleen onderzoeksvoorstellen die een expliciete bijdrage leveren aan één van de binnen de topsector HTSM gedefinieerde roadmaps of het doorkruisende thema ICT  kunnen worden ingediend.
  • De totale cofinanciering (financiële plus in natura bijdragen) bedraagt tenminste 30% en ten hoogste 50% van de totale projectkosten (TTW-bijdrage plus cash cofinanciering plus in kind bijdragen).
  • De cash cofinanciering vormt tenminste 15% van de totaal benodigde financiële middelen.

Wat aanvragen

De maximale TTW-bijdrage bedraagt 750.000 euro (inclusief btw) per project. De financiering kan gebruikt worden voor:

  1. salaris van tijdelijk op het project bij de kennisinstelling aan te stellen personeel
  2. materialen (verbruiksgoederen, kleine instrumenten en hulpmiddelen) en binnenlandse reizen
  3. buitenlandse reizen
  4. investeringen (duurzame apparatuur waarover economische waarde wordt afgeschreven)

Wanneer

  • De deadline voor vooraanmeldingen was 17 april 2018,14:00 uur CEST
  • De deadline voor volledige onderzoeksvoorstellen is 12 juni 2018, 14:00 uur CEST.

Beoordeling

Criteria

Vooraanmeldingen worden beoordeeld op passendheid binnen de HTSM roadmaps.
Volledige voorstellen worden beoordeeld op de criteria wetenschappelijke kwaliteit en utilisatie.

Procedure

De vooraanmelding wordt getoetst op passendheid in één van de HTSM roadmap(s) door de roadmaptrekkers. Bij akkoord wordt de aanvrager uitgenodigd voor indienen van een onderzoeksvoorstel. Volledige onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld door internationale referenten waarna de aanvrager gelegenheid krijgt tot een weerwoord. Één of meerdere onafhankelijke multidisciplinaire jury's kennen aan ieder voorstel twee cijfers toe die in gelijke mate meetellen; één voor wetenschappelijke kwaliteit en één voor utilisatie(perspectief).  Het TTW-Bestuur besluit over de honoreringen. Uitgangspunt hierbij is de rangorde op grond van de cijfers van de juryleden.

Meer informatie

Meer informatie over de roadmaps binnen HTSM is te vinden via: www.hollandhightech.nl/nationaal/innovatie/roadmaps

 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

17 april 2018 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

4.000.000 euro

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen

Partners

TKI HTSM

Contact

Dhr. ir. E. Onderdijk t: +31(0)30 600 12 90 htsmcall@nwo.nl