Demonstrator

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de sluitingsdatum hiernaast weergegeven).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contactbeperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

Onderzoekers die kennis uit hun onderzoek willen toepassen en naar de markt brengen, kunnen bij NWO financiering aanvragen om een technologie verder te ontwikkelen als basis voor een commercieel product. Het programma Demonstrator biedt wetenschappers de kans om resultaten uit hun onderzoek aantrekkelijk te maken voor de markt.

Waarvoor

Het programma Demonstrator richt zich op het faciliteren en stimuleren van de toepassing van onderzoeksresultaten vanuit Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen of hogescholen en door Regieorgaan SIA gefinancierd onderzoek. Het programma is er op gericht om een technologie verder te ontwikkelen tot het niveau van een Minimal Viable Product (een minimale functionele basisversie van een product).

Aan de hand van deze demonstrator-versie kan aan een derde partij worden getoond wat het toepassingsperspectief van de onderliggende technologie is en dat deze gereed is om te worden overgedragen (“ Show to Transfer” ). De uiteindelijke commercialisatie van de technologie vindt plaats bij en door een commerciële derde partij. 

Voor wie

Docenten en lectoren, met een vaste aanstelling aan een Nederlandse hogeschool  kunnen een aanvraag indienen.

Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een vergelijkbare aanstelling kunnen een aanvraag indienen als zij een dienstverband hebben voor ten minste de looptijd van het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd én tevens in dienst zijn bij één van de onderstaande organisaties:

 • Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
 • Universitaire medische centra; 
 • KNAW- en NWO-instituten;
 • het Nederlands Kanker Instituut;
 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
 • de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
 • NCB Naturalis;
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
 • Prinses Máxima Centrum.

Wat aanvragen

Voor een voorstel in deze ronde kan in totaal maximaal €  150.000 Euro (inclusief BTW) worden aangevraagd. Een Demonstrator-project heeft een looptijd van maximaal 18 maanden. Binnen deze call zijn de volgende budgetmodules beschikbaar:

 • Promovendus;
 • Postdoc;
 • Niet-wetenschappelijk personeel (NWP) bij universiteiten;
 • Personeel hogescholen;
 • Gespecificeerde kosten van personeel (met business development en/of project inhoudelijke taken – technisch dan wel voorbereidende taken gericht op de overdracht van de Demonstrator-technologie) in tijdelijke dienst van universiteit, onderzoeksinstelling of hogeschool;
 • Materiële kosten;
 • Kosten voor octrooibescherming gedurende de looptijd van het Demonstrator project;
 • Kosten van derden kunnen worden opgevoerd voor zover dit projectactiviteiten betreft, die in opdracht van de aanvrager door derden worden uitgevoerd.

Wanneer

De deadline voor het indienen van aanvragen was dinsdag 3 maart 2020, 14:00 uur CET.

Beoordeling

Criteria

 • Technologisch innovatieve aspecten (weegfactor 1)
 • Transfer potentieel (weegfactor 1):
 • Projectaanpak & team (weegfactor 1):

Zie de calltekst voor specificaties van de criteria.

Procedure

De voorstellen worden per ronde in competitie schriftelijk beoordeeld door een beoordelingscommissie. Voorstellen komen alleen voor financiering in aanmerking wanneer zij voor de beoordelingscriteria ‘Technologische innovatieve aspecten’, ‘Commercieel potentieel’ en ‘Projectaanpak & team’ elk niet hoger dan 3.0 scoren, waarbij de som van deze cijfers niet hoger dan 7.5 mag zijn.

Op basis van het gemiddelde cijfer volgens deze criteria worden de voorstellen gerankt. Vervolgens ontvangen de hoogstgerankte aanvragers een uitnodiging om hun ingediende aanvraag te komen toelichten. De beoordelingscommissie prioriteert deze aanvragen opnieuw en stelt een honoreringsadvies op aan het TTW-Bestuur. Het TTW-Bestuur neemt de honoreringsbesluiten.  

Meer informatie

Let op: voor academische innovatieve start-ups geldt er een andere regeling: Take-off

Contactpersoon

Mario van der Linden, telefoonnummer +3130 6001346, e-mail m.vanderlinden@nwo.nl
Arjen Bergsma, telefoonnummer +3130 6001241, e-mail a.bergsma@nwo.nl 
Wouter Segeth, telefoonnummer +3130 6001274, e-mail w.segeth@nwo.nl

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

3 maart 2020 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Het budget voor deze ronde is 1 miljoen euro.

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Programma

Demonstrator

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Contact

Dr. ir. M. Mario van der Linden (Programmamedewerker) Dr. ir. M. Mario van der Linden (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001346 m.vanderlinden@nwo.nl