Top-up

Top-up stimuleert doorwerking na afronding van een RAAK-aanvraag. Per ronde kan er maximaal 10.000 euro aangevraagd worden.

Waarvoor

Top-up is een regeling die de aandacht voor ‘doorwerking’ bij RAAK-onderzoek stimuleert en faciliteert. Top-up richt zich op het stimuleren van doorwerking van het afgeronde onderzoek richting 1) het onderwijs, 2) onderzoek en/of 3) de beroepspraktijk. 

Voor wie

De hoofdaanvrager dient een hogeschool te zijn met een of meerdere afgesloten RAAK-projecten die voldoen aan de volgende voorwaarden: De projectleider van een geselecteerd project wordt door Regieorgaan SIA uitgenodigd om namens de hogeschool een voorstel in te dienen. Er kan per Top-up maximaal 10.000 euro aangevraagd worden. 

Wat aanvragen

De maximaal aan te vragen subsidieomvang bedraagt 10.000,- euro. De duur van het project is maximaal 12 maanden. Inzet van subsidie buiten de looptijd van het project is niet mogelijk. Cofinanciering is mogelijk maar niet vereist.

Wanneer

  • Aanvragen kunnen worden ingediend tot dinsdag 7 november 2017, 14.00 uur, Nederlandse tijd.

Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Beoordeling

Criteria

De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen op basis van de volgende criteria:

  • helderheid van het projectplan;
  • de mate waarin voortgebouwd wordt op de uitkomsten van het eerder uitgevoerde RAAK-onderzoek;
  • verwachte mate van effectiviteit/impact van de gekozen aanpak;
  • haalbaarheid (geld, tijd, samenstelling en kwaliteit voorgestelde projectteam);
  • doelmatigheid (weegt de inzet op tegen het beoogde resultaat).

De commissie kan een nadere toelichting bij de hogeschool vragen op de aanvraag. 

Procedure

De beoordelingscommissie brengt een advies uit aan het bestuur van Regieorgaan SIA.
Op grond van het advies van de beoordelingscommissie neemt de directeur van Regieorgaan SIA, namens het bestuur, een besluit. Het subsidiebesluit van het bestuur van Regieorgaan SIA wordt schriftelijk meegedeeld, in geval van honorering inhoudende een subsidievaststellingsbesluit en in geval van niet-honorering inhoudende een afwijzingsbesluit. 

Meer informatie

http://www.regieorgaan-sia.nl/content/RAAK-regeling/Top-up

 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

7 november 2017 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

220.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Contact

Martje van Ankeren Martje van Ankeren 030-6331458 / 06- 57741997 martje.vanankeren@regieorgaan-sia.nl