SPRONG: Vitaliteit en gezondheid

Onderzoeksgroepen die onderzoek doen binnen het thema Vitaliteit en Gezondheid kunnen een aanvraag doen voor een SPRONG-subsidie. Per aanvraag met de duur van 8 jaar kan minimaal 1,6 miljoen en maximaal 2 miljoen worden aangevraagd.

Waarvoor

De call SPRONG: Vitaliteit en Gezondheid richt zich op het realiseren van focus en massa van onderzoeksgroepen binnen het thema Vitaliteit en Gezondheid.

Voor wie

De hoofdaanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool te zijn, zoals bedoeld in artikel 1.8 Wet op Hogeronderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Per hogeschool kan er maximaal een aanvraag ingediend worden.

Wat aanvragen

De aan te vragen subsidie moet tussen de 1,6 en 2 miljoen euro liggen voor een periode van 8 jaar. De subsidie moet gebruikt worden om de onderzoeksgroep te versterken

Wanneer

  • De sluitingsdatum was dinsdag 23 mei, 14.00 CET.

Beoordeling

Bij de beoordeling wordt gekeken naar de wijze waarop de voorstellen bijdragen aan meer focus en massa van de onderzoeksgroep, regionale verankering van de thematiek en samenwerking met onderwijs en praktijk.

Procedure

De beoordelingscommissie scoort de aanvragen op basis van de beoordelingscriteria, vervolgens is er ruimte voor schriftelijke hoor- en wederhoor. Op basis van de uitgewerkte aanvragen en de schriftelijke reactie van de indieners op het voorlopige oordeel, nodigt de commissie de hoogst scorende kandidaten uit voor een interview. De kwaliteit van de uitgewerkte aanvragen en de mondelinge toelichting leiden tot de eindbeoordeling.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

23 mei 2017 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

10 miljoen Euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)

Contact

Martje van Ankeren Martje van Ankeren 030-6331458 / 06- 57741997 martje.vanankeren@regieorgaan-sia.nl