Biobased Water Technology

Regieorgaan SIA voert een pilot uit op het gebied van internationalisering. Onderdeel hiervan is een samenwerking met Brazilië op het thema Biobased Economy. Uitgangspunt is dat deze samenwerking leidt tot versterking van de groei en de kwaliteit van het onderzoek van hogescholen. Hiertoe wordt aansluiting gezocht op de nationale onderzoeksprogrammalijnen op het gebied van de Biobased Economy. Vraagsturing vanuit de Nederlandse beroepspraktijk is een vereiste. Internationale samenwerking op het gebied van Biobased Economy is essentieel voor het versterken en uitbouwen van de Nederlandse positie op dit gebied.

Waarvoor

Deze joint call tussen Nederland en Brazilië op het gebied van Biobased Economy is een initiatief van Regieorgaan SIA in samenwerking met de State Funding Agency of Minas Gerais (FAPEMIG). Deze Biobased Water Technology call betreft de eerste ronde van deze onderzoekssamenwerking tussen Nederland en de provincie Minas Gerais in Brazilië. Tijdens het tweede kwartaal van 2017 wordt de tweede ronde van deze call opengesteld gericht op de volgende Biobased onderzoekthema’s: Green Chemistry, Agrofood en Sustainability.

Voor wie

De eerste ronde van deze call staat open voor lectoren en onderzoekers van hogescholen die in samenwerking met de beroepspraktijk in Nederland en partijen in Brazilië een onderzoek willen opstarten op het gebied van Biobased Water Technology. Hogescholen worden uitgenodigd onderzoeksprojecten in te dienen die aansluiten op de lopende nationale onderzoeksprogrammalijnen en initiatieven op het gebied van de Biobased Economy.

Wat aanvragen

De maximale subsidie vanuit Regieorgaan SIA voor deze call bedraagt € 125.000,- waarbij een cofinancieringsverplichting van 50% geldt. Vanuit Brazilië worden er eveneens € 125.000,- ter beschikking gesteld voor de bekostiging van de onderzoeksactiviteiten vanuit Braziliaanse zijde.  De verwachting is dat in deze eerste ronde van de call slechts 1 gezamenlijk onderzoeksproject gehonoreerd kan worden.

Wanneer

  • Voor deze eerste ronde van de call is het aanleveren van een intentieverklaring verplicht. De sluitingsdatum hiervoor was 12 mei 2017. De deadline voor het indienen van uitgewerkte onderzoeksaanvragen was op 18 juli 2017.

Beoordeling

Criteria

Aanvragen worden getoetst aan de hand van de volgende vijf beoordelingscriteria.

a) de relevantie voor het thema van de oproep,
b) de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel,
c) de kwaliteit van de onderzoeksgroepen,
d) internationale samenwerking,
e) kennis co- creatie en netwerken.

Deze vijf criteria worden gelijkwaardig gewogen tijdens de beoordeling.

Procedure

Een gezamenlijke internationale beoordelingscommissie zal worden samengesteld door SIA en FAPEMIG. De taak van de commissie is om een ​​onafhankelijk advies op te stellen op basis van de aanvraag. De commissie beoordeelt de onderzoeksprojecten en formuleert een definitieve beoordeling en kwalificatie voor elk projectvoorstel op individuele basis, gebaseerd op de originele projectaanvraag. De commissie zal rangschikking opstellen van de voorstellen met een aanbeveling voor ondersteuning  aan de Raden van Bestuur van SIA en FAPEMIG. De Raden van Bestuur van SIA en FAPEMIG besluiten over het honoreren van projectaanvragen.

Meer informatie

http://www.regieorgaan-sia.nl/content/thematische-regelingen/biobased-water-technology

 

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

18 juli 2017 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

euro 125,000

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Contact

Dhr. ir. R. Bossert Dhr. ir. R. Bossert +31 6 - 51 31 90 63 rolf.bossert@regieorgaan-sia.nl