Vluchtelingen in de wetenschap

Projectleiders of hoofdaanvragers van een reeds door NWO of ZonMW gefinancierd onderzoeksproject kunnen financiering aanvragen om voor de duur van 1 jaar een vluchteling met een academische achtergrond (niveau master of PhD) op zijn of haar project te laten meewerken. De vluchteling moet in bezit zijn van verblijfsvergunning type III.

Waarvoor

Deze NWO-brede pilot draagt bij aan het toegankelijk maken van de Nederlandse wetenschap en de academische arbeidsmarkt voor gevluchte academici met een aantoonbare vluchtelingenstatus. Tegelijkertijd verrijken deze academici de Nederlandse wetenschap met de expertise die zij meebrengen.

Door het beschikbaar maken van een kortdurende financiering wordt aan deze groep academici de mogelijkheid geboden om aansluiting te vinden bij lopende Nederlandse onderzoeksprojecten en een netwerk op te bouwen. Dit geeft hen de kans om actief kennis en kunde te delen, om het Nederlandse wetenschapsstelsel te leren kennen, en de kans om de loopbaan en/of onderzoekslijn die onderbroken werd in het thuisland opnieuw op te starten. Daarmee kan deze financiering een ingang betekenen naar de Nederlandse wetenschap en zo de kansen voor deze academici op langere termijn vergroten.

Voor wie

Een projectleider en/of hoofdaanvrager (hierna: aanvrager) van een lopend onderzoeksproject, dat reeds gefinancierd wordt door NWO of ZonMw aan een van de volgende kennisinstellingen:

 • Nederlandse universiteiten
 • Universitaire medische centra
 • KNAW- en NWO-instituten
 • het Nederlands Kanker Instituut
 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen
 • de Dubble-bundellijn bij ESRF te Grenoble
 • NCB Naturalis
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL)
 • Prinses Maxima centrum

Let op: een gevluchte academicus (hierna: kandidaat) kan zelf geen aanvraag indienen. Medeaanvragers zijn niet van toepassing.  

Wat aanvragen

Er kan maximaal 95.000 euro financiering (personele en materiële kosten) worden aangevraagd voor de aanstelling van een academicus met een aantoonbare vluchtelingenstatus op het niveau van junior of senior onderzoeker (kandidaat) in een lopend onderzoeksproject dat reeds gefinancierd wordt door NWO of ZonMw. De vluchteling moet op of na 1 januari 2013 rechtmatig verblijf in Nederland hebben gekregen op basis van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd (type III).

De financiering is beschikbaar voor een aanstelling aan een van de hierboven genoemde Nederlandse kennisinstellingen. De aanstelling kan maximaal 12 maanden (aaneengesloten) duren en dient binnen de duur van het lopende project te vallen; de vroegst mogelijke startdatum valt naar verwachting in januari 2019.

Wanneer

 • De deadline voor het indienen van aanvragen was 13 september 2018, om 14:00 uur CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

De aanvragen zullen op de volgende criteria worden beoordeeld:

 • Kwaliteit van de kandidaat
 • Motivering van de kandidaat
 • Aansluiting en relevantie bij het lopende project
 • Begeleiding kandidaat

Procedure

De beoordelingsprocedure kent twee fases, namelijk 1) interviewselectie, en 2) interviewdagen met aanvragers en kandidaten. Op de geplande interviewdagen in november is er ruimte voor circa 20 interviews. In het geval er voldoende ruimte is om voor alle ontvankelijke aanvragen een interview te accommoderen op de geplande interviewdagen,  zal er geen voorselectie plaatsvinden.

De beoordeling wordt volledig uitgevoerd door een beoordelingscommissie met een brede expertise. Er worden in deze beoordelingsprocedure geen externe referenten ingeschakeld.

De beoordelingscommissie stelt op basis van kwalificaties een advies op welke aanvragen al dan niet te honoreren. De raad van bestuur van NWO neemt vervolgens op basis van dit advies het besluit over de financieringsaanvragen. Naar verwachting kan het besluit met kwalificatie medio december worden medegedeeld aan de aanvragers en kandidaten.

 “LET OP: gebruik s.v.p. de laatste versie van het aanvraagformulier”

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

13 september 2018 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

750.000 euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development Medische Wetenschappen Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Programma

Vluchtelingen in de wetenschap

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Partners

Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF), De Jonge Akademie (DJA), Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW)

Veelgestelde vragen

FAQ Vluchtelingen in de wetenschap

Contact

Mw. C. Maas- van der Geest MA Mw. C. Maas- van der Geest MA +31 (0)70 3440511 vidw@nwo.nl

Contact

Dr. Hayley Mickleburgh Dr. Hayley Mickleburgh +31 70 3494196 h.mickleburgh@nwo.nl