Transities en Gedrag

Ervaren, gepromoveerde onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen om onderzoek te doen naar gedrag en gedragsverandering in de context van transities.

Waarvoor

De call ‘Transities en Gedrag’ richt zich specifiek op onderzoek naar gedrag en gedragsverandering die transities mogelijk maakt en versnelt. Als samenleving staan we voor een groot aantal opgaven bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, klimaatsverandering, gezondheidszorg en duurzame energie. Bij de uitwerkingen van deze vraagstukken is het van belang om een evenwicht te vinden tussen technologie en de maatschappij. Naast de technologische ontwikkelingen is ook de menselijke activiteit een significante determinant in de slagingskans van de noodzakelijke transities, waarbij ook rekening moet worden gehouden met mogelijke neveneffecten van veranderingen die de gewenste transitie kunnen belemmeren.

Het doel van deze call is dan ook om interdisciplinair onderzoek naar gedrag en gedragsverandering in transities te stimuleren. De onderzoeksagenda voor dit programma oriënteert zich specifiek op de transitievraagstukken die door de verschillende topsectoren zijn benoemd. Onderzoek zou zich bijvoorbeeld kunnen toespitsen op vragen als: 'Welke rol speelt het inzetten op gedragsverandering in de vergroening van de logistiek?', of 'Hoe komen ondernemers tot duurzamer gedrag in relatie tot energie?'. Het onderzoek levert zo een bijdrage aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Nederland in het algemeen en de verschillende deelnemende topsectoren in het bijzonder. 

Voor wie

De financiering kan worden aangevraagd door ervaren en gepromoveerde onderzoekers met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. Mede-aanvragers zijn eveneens gepromoveerde onderzoekers met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkende onderzoeksinstelling.

Samenwerking tussen tenminste twee onderzoekers en tenminste één private partij is een voorwaarde voor de financiering. Deze matchingsbijdrage van de private partner kan door meerdere private partijen samen geleverd worden. Ook kan een deel van de matchingsbijdrage worden geleverd door een publieke partij. 

Wanneer

  • De verplichte vooraanmeldingen dienen vóór 23 april 2019, om 14:00 uur CEST, door NWO te zijn ontvangen.
  • Uitgewerkte aanvragen dienen vóór 25 juni 2019, om 14:00 uur CEST, door NWO te zijn ontvangen.   

Beoordeling

Criteria

De beoordelingscommissie beoordeelt de uitgewerkte aanvraag aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:

  1. Wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoeksvoorstel (weging 35%)
  2. Kwaliteit van het consortium (weging 35%)
  3. Relevantie en kennisbenutting (weging 30%) 

Procedure

Vooraanmelding

Het indienen van een vooraanmelding via ISAAC is verplicht. Deze wordt getoetst door het NWO bureau op passendheid en ontvankelijkheid. De uitkomst van deze beoordelingsstap betreft een advies.

Uitgewerkte aanvragen

Alle uitgewerkte aanvragen worden ter beoordeling aan onafhankelijke, internationale referenten voorgelegd. Vervolgens krijgt de aanvrager de mogelijkheid om op de geanonimiseerde commentaren/adviezen te reageren door middel van een schriftelijk weerwoord.

Een door het SGW domeinbestuur ingestelde beoordelingscommissie zal de ingediende aanvragen en de daarop betrekking hebbende stukken (referentenrapporten en weerwoorden) in onderlinge samenhang en op eigen merites beoordelen aan de hand van de bij deze call for proposals behorende beoordelingscriteria.

Het NWO domeinbestuur SGW neemt een besluit over honorering en afwijzing van de aanvragen op basis van het honorerings-/prioriteringsadvies van de beoordelingscommissie. 

 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

23 april 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

8.400.000 euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen NWO-breed

Programma

Transities en gedrag

Partners

Topsectoren Creatieve Industrie, Logistiek, LSH, Agri&Food, Water&Maritiem, Energie, BBE, HTSM en ICT.

Contact

Vincent van Doninck Vincent van Doninck +31 (0)70 3494266 v.vandoninck@nwo.nl