Trans-Atlantisch Platform - Sociale Innovatie

De T-AP Sociale Innovatie call ondersteunt excellent onderzoek uit de sociale en/of geesteswetenschappen dat kan bijdragen aan het begrip van sociale transformaties en de rol van sociale innovatie. Nederlandse onderzoekers kunnen financiering aanvragen als onderdeel van een internationaal project met onderzoekers uit minimaal twee andere deelnemende landen. Elke aanvraag moet onderzoekers van beide kanten van de Atlantische Oceaan bevatten, oftewel uit Europa en Noord-/Zuid-Amerika.

Waarvoor

The T-AP Sociale Innovatie call ondersteunt excellent onderzoek uit de sociale en/of geesteswetenschappen dat kan bijdragen aan het begrip van sociale transformaties en de rol van sociale innovatie door lokale, nationale en mondiale niveaus te integreren, alsmede de verschillende activiteiten gerelateerd aan de publieke, sociale en private sfeer.

Meer informatie is te vinden op de Engelse financieringspagina.  

Voor wie

Onderzoekers met een doctoraat en een aanstelling, tenminste voor de duur van het project, aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut erkend door NWO (cfr. NWO Subsidieregeling 2017) kunnen financiering aanvragen bij deze call. Het voorgestelde onderzoek moet binnen het NWO onderzoeksgebied van de sociale en geesteswetenschappen vallen. 

Wat aanvragen

Een budget van maximaal 250.000 euro kan aangevraagd worden per aanvraag, overeenkomstig de voorwaarden in de Nationale Addendum van Nederland. De personele kosten moeten één (of meer) postdoc positie(s) bevatten (tot drie jaar, full time, met een minimum van 0,6 fte). Alle salariskosten worden gefinancierd overeenkomstig de meest recente versie van het 'akkoord overlaten werkgeverschap NWO-VSNU'.

Naast personele kosten kunnen er materiële kosten aangevraagd worden. Materiële kosten kunnen zijn: kosten voor reizen, accommodatie en bijeenkomsten; kosten voor kennisuitwisseling; gezamenlijke publicatiekosten; kosten voor student-assistenten; en andere materiële kosten (neem contact op met NWO voor de ontvankelijkheid van deze kosten). Een persoonlijke bench-fee van 5.000 euro is beschikbaar voor postdoc onderzoekers. 

Wanneer

De deadline voor het indienen van aanvragen is op 14 februari 2019, 14.00 uur CET.

Beoordeling

Criteria

Aanvragen worden beoordeeld op basis van vijf beoordelingscriteria, die gelijk gewogen worden. Meer informatie is te vinden op de Engelse financieringspagina.

Procedure

Ontvankelijke aanvragen worden beoordeeld door transnationale onafhankelijke experts en vervolgens beoordeeld door een transnationaal onafhankelijk panel. Meer informatie is te vinden op de Engelse financieringspagina.  


Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

14 februari 2019 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

800.000 euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Trans-Atlantic Platform (T-AP)

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018)

Partners

Partners van het Trans-Atlantisch Platform

Contact

Anne Cukier, MSc Anne Cukier, MSc +31 (0)70 3440503 a.cukier@nwo.nl