Sustainable Urbanisation in the Context of Economic Transformation and Climate Change: Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas

De call Sustainable Urbanisation in the Context of Economic Transformation and Climate Change: Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas geeft onderzoekers, steden en maatschappelijke organisaties in Europa en China de mogelijkheid samen te werken aan urgente en maatschappelijke uitdagingen op de korte en lange termijn en een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van stedelijke oplossingen op gebied van duurzame urbanisatie. Binnen Nederland wordt de Sustainable Urbanisation in the Context of Economic Transformation and Climate Change call ondersteund door het kennisinitiatief “Verbinden van Duurzame Steden” (VerDuS). Zie voor meer informatie de call-tekst.

Waarvoor

Deze call is gezamenlijk ontwikkeld door het JPI Urban Europe en NSFC (China). Het doel van JPI Urban Europe is het creëren van aantrekkelijke, duurzame en economisch vitale stedelijke gebieden. Steden bieden zowel mogelijkheden voor economische ontwikkeling en innovatie als uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en gelijkheid. Daarom is ontwikkeling van procedures in het verkrijgen van nieuwe kennis en het implementeren van oplossingen noodzakelijk. 

In deze call worden de volgende onderwerpen geadresseerd:

  1. Klimaatverandering en nieuwe stedelijke economieën;
  2. Transformatie van energiesystemen en het versterken van de stedelijke circulaire economie;
  3. Innovaties in stedelijk openbaar bestuur en openbare diensten;
  4. Stedelijk datamanagement

Voor meer informatie zie de call-tekst.

Voor wie

Een minimale vereiste is dat er in één onderzoeksvoorstel minimaal twee Europese onderzoeksteams uit twee verschillende deelnemende Europese landen, en twee Chinese onderzoeksteams van twee verschillende instituten of universiteiten deelnemen. Senior onderzoekers die zijn aangesteld, ten minste voor de duur van het project, bij een Nederlandse universiteit of NWO- en KNAW-instituut kunnen financiering aanvragen bij NWO en deelnemen in een consortium als hoofdaanvrager of medeaanvrager. Een aanvrager mag bij maximaal twee voorstellen betrokken zijn, waarvan slechts één keer als hoofdaanvrager.  

Voor meer informatie zie de call-tekst.

Wat aanvragen

De maximaal aan te vragen financiering bedraagt 280.000 euro. De maximale projectduur is vier jaar. Het VSNU-contract "Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek" is op deze call van toepassing.

Personeel aan universiteiten, NWO- en KNAW-instituten

  • Of een fulltime PhD met een 4-jarige aanstelling.  
  • Of een Postdoc voor maximaal vier jaar met een aanstelling van maximaal 0,75 fte.
  • Voor de berekening van de salariskosten is de VSNU salaris tabel van toepassing, zie “berekening vergoeding met salarispeil 01-07-2017.

Let op: vanaf 01-07-2018 is er een nieuwe salaristabel van toepassing. Bij toekenning zal een herberekening plaatsvinden met de salaristabel van 2018.

Benchfee

Aan een PhD of postdoc met een minimale aanstelling van 0.5 fte voor 1 jaar - berekend over de gehele duur van het project- wordt een benchfee toegekend. De benchfee is een persoonsgebonden vergoeding toegekend aan een PhD of postdoc en bedraagt een vast bedrag van 5000 euro. Hiermee kunnen bijvoorbeeld congreskosten en disseminatiekosten mee worden gedekt. Het is niet mogelijk financiering aan te vragen voor activiteiten die al worden gedekt door de benchfee.

Materiële kosten

Aanvragers kunnen niet-wetenschappelijk personeel inhuren. Niet-wetenschappelijk personeel ondersteunt de onderzoekers met specifieke niet-academische taken gerelateerd aan het onderzoek. Denk hierbij aan computer programmatie, kennisdisseminatie en / of kenniscocreatie. De bijdrage van niet-wetenschappelijk personeel dient expliciet te worden gemotiveerd, zowel in de wijze waarop een bijdrage wordt geleverd als de duur. Wanneer een instelling eigen (niet-wetenschappelijk) personeel inzet, dan moet dit onder personele kosten worden begroot. Ondersteunende administratieve taken komen niet in aanmerking voor financiering.
Voor universiteiten, NWO- en KNAW-instituten geldt dat het VSNU-contract Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek als leidraad gebruikt dient te worden bij het vaststellen van de kosten voor niet-wetenschappelijk personeel. Zie berekening vergoeding met salarispeil 01-07-2017”  (NWP MBO, NWP HBO of NWP Academisch). 

Daarnaast kunnen ook reiskosten en netwerk- en consortiumkosten worden opgevoerd bij de materiële kosten.

Let op: bij het indienen van een volledige aanvraag, moet ook een NWO ‘financial details’  formulier worden geüpload in het elektronische indieningssysteem van FFG. Kosten voor infrastructuur (voorbeeld: huisvesting, kantoorautomatisering, boeken, laptops voor persoonlijk gebruik) en overhead worden niet vergoed.

Wanneer

  • De deadline voor het indienen van een registratie (verplicht) was 12 april 2018, 14:00 uur (CET).
  • De deadline voor het indienen van een volledig onderzoeksvoorstel was 20 juni 2018, 14:00 uur (CET).

Het indienen van de voorstellen gebeurt via eCall, het elektronische indieningssysteem van FFG. Zie hiervoor de call-tekst.

Beoordeling

Criteria

Het voorstel wordt beoordeeld op de criteria "Quality of the proposal", "Quality and efficiency of the implementation and the management" and "Potential impact & implementation of project results".

Voor meer informatie zie de call-tekst.

Procedure

De beoordeling in deze call gebeurt in één fase. Ontvankelijke voorstellen, waarbij zowel voldaan moet worden aan de internationale als nationale voorwaarden, worden beoordeeld door een onafhankelijk internationaal panel van experts. De voorstellen worden gerankt op basis van de beoordelingscriteria zoals beschreven in de call. Naast het internationale expert panel wordt er geen gebruik gemaakt van externe referenten en is er ook geen mogelijkheid voor weerwoord.  

Voor meer informatie zie de call-tekst.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de call-website van JPI Urban Europe. Hier vindt u naast de call-tekst alle relevante documentatie. 

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

20 juni 2018 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

1.500.000 euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development Medische Wetenschappen Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Programma

JPI Urban Europe

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018)

Partners

Europese onderzoeksfinanciers: Austria (FFG), Belgium (F.R.S.-FNRS), France (ANR), Latvia (IZM), Norway (RCN), Poland (NCN), Sweden (SWEA), UK (ESRC) Chinese onderzoeksfinancier: NSFC

Contact

Carolien Maas-van der Geest, MA Carolien Maas-van der Geest, MA +31 (0)70 3440511 c.maas@nwo.nl