Stimulering Europees Onderzoek

Publiek gefinancierde kennisinstellingen, die zijn opgenomen in de doelgroepenlijst en Europese middelen verwerven binnen Horizon 2020, komen in aanmerking voor een financiering via de regeling Stimulering Europees Onderzoek (SEO-regeling).

Waarvoor

De regeling Stimulering Europees onderzoek beoogt de Nederlandse deelname van publiek gefinancierde kennisinstellingen binnen EU-programma's voor onderzoek en innovatie te vergroten. 

Voor wie

Financiering uit de SEO-regeling kan niet worden aangevraagd, deze wordt toegekend aan publiek gefinancierde kennisinstellingen op basis van afgesloten contracten in het kader van Horizon 2020. De doelgroep is vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is niet definitief.

Wat aanvragen

Voor de SEO-regeling is een budget beschikbaar van 50 miljoen euro per jaar. De omvang van de toekenning bedraagt een percentage van de verworven middelen uit Horizon 2020.

Wanneer

In november en december worden de middelen door NWO toegekend op basis van de in het voorgaande jaar afgesloten Horizon 2020 contracten.

Beoordeling

Er zijn geen selectiecriteria.

Procedure

NWO ontvangt van RVO een overzicht van de Horizon 2020 contracten met de omvang van de EU-middelen die door de doelgroep ontvangen zijn. Op basis van deze lijst bepaalt NWO de totale omvang van de financiering en de toekenningsbrieven worden bij voorkeur nog in hetzelfde jaar aan de instellingen verzonden.

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen, alleen op voordracht

Sluitingsdatum

31 december 2020 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Voor 2018 bedraagt het budget 50 miljoen euro.

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development Medische Wetenschappen Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Programma

Stimulering Europees onderzoek

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018)

Partners

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Contact

Robbert Hoogstraat +31 (0)70 349 4121 r.hoogstraat@nwo.nl